Skogsstyrelsen

 • När du har drabbats av stormskador

  Etiketter: Skog
  Få en bild av skadeläget. Gå över din skogsfastighet och skaffa dig en bild av skadeläget på hela fastigheten. Var försiktig, gå inte nära träd som ligger i spänn eller träd som hänger i andra träd. Notera på karta och/eller i skogsbruksplan var skadorna finns. Har du ingen karta kan du via Mina sidor ta fram översikts- och detaljkarta över din fastighet. När du fått en uppfattning om skadeläget, ta kontakt med din skogliga samarbetspartner. Är din skog försäkrad? Ta kontakt med försäkringsbolaget. Det kan vara klokt att stämma av med försäkringsbolaget innan du påbörjar åtgärder i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debattreplik från Skogsstyrelsen: ”Nej, Zaremba, varken lagen eller vi kräver kalhyggen”

  Etiketter: Skog
  Felriktad kritik. Maciej Zaremba hävdar i sin välskrivna artikelserie att lagen och Skogsstyrelsen kräver kalhyggen. Det stämmer inte. Vår policy är att hyggesfritt skogsbruk bör öka. Det är också så att Skogsstyrelsen är en myndighet som genomför den beslutade skogspolitiken. Kritiken bör i stället riktas till det politiska systemet, skriver Monika Stridsman. / DN
  Läs mer
 • Lagerökning av tall- och barrmassaved

  Etiketter: Skog
  Stora skillnader i virkeslagren mellan virkesbalansområdena. Lagret av massaved den 31 mars var 4,2 milj. m³f ub (kubikmeter barkat virke), en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Häckande havsörn stoppar skogsröjning i Småland

  Etiketter: Skog
  Den häckande havsörnen sätter hinder i vägen för skogsröjning vid Huseby bruk. Skogsstyrelsen förbjuder Statens fastighetsverk vid ett vite av 20 000 kronor. / smp.se
  Läs mer
 • Markägare misstänks för miljöbrott på Gotland

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En markägare på Gotland misstänks för brott mot miljöbalken, sedan täktverksamhet har upptäckts på dennes mark. Markägaren misstänks också för svartbyggen och riskerar anmälas även av Skogsstyrelsen. / Hela Gotland
  Läs mer
 • Upphandling sätter krokben för ekoentreprenör

  Etiketter: Skog
  De vann upphandlingen om skogsvårdsuppdrag hos Länsstyrelsen, men Skogsstyrelsen överklagade. Nu riskerar ekoentreprenören Larsbogård konkurs. / Svenskt näringsliv
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen polisanmäler skogsbolag och Hässleholms kommun

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Polis och åklagare ska nu granska avverkningen av 8,5 hektar naturskog med bland annat 200-åriga ekar på Hovdalaområdet. / Kristianstadbladet
  Läs mer
 • Ny borre hotar skogen

  Etiketter: Skog
  Efter stormarna Gudrun och Per orsakade granbarkborren skador i skogen för över 1 miljard kronor. Nu varnar Skogsstyrelsen för att att dess släkting, lärkborren kan ha etablerat sig i Sverige. / Svt Västnytt
  Läs mer
 • Monika Stridsman: "Ett viktigt inlägg i jämställdhetsdebatten"

  Etiketter: Skog
  Kerstin Ekman tog med mig på en vindlande resa genom hur vi människor förhållit oss till skogen under olika tidsepoker. Boken "Herrarna i skogen" handlar om både glädje och sorg i skogen ur författarens perspektiv. Den är tidvis jobbig att läsa och det är kanske det som gör den läsvärd. Jag håller inte med om allt. Då skulle den vara tråkig. Den är också ett viktigt inlägg i jämställdhetsdebatten. / Miljöaktuellt
  Läs mer
 • Span från luften på skogen i Blekinge

  Etiketter: Skog
  Markägarna i Blekinge har tidigare varit duktiga på att återplantera skog, men det senaste året har planteringen av ny skog minskat. Just nu kollar Skogsstyrelsen återväxten med helikopter. Se filmen på svt. / Svt Blekingenytt
  Läs mer

Sidor