Skogsstyrelsen

 • Ny miljöbedömning efter branschkritik

  Etiketter: Skog
  Skogsbrukets kritik mot Skogsstyrelsens sätt att redovisa hur näringen klarar miljöhänsynen har fått effekt. Myndigheten backar och ändrar sitt sätt att redovisa inventeringen. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogens hälsa är mycket god

  Etiketter: Skog
  20 000 skogsägare, 95 miljoner kubikmeter virkesförråd (det vill säga skog), 65 000 hektar skogsmark. Det finns i Kronobergs län. Och chef på Skogsstyrelsen i Växjö är jägmästare Hasse Bengtsson. – Att jobba i Kronoberg är nog nästan det roligaste man kan göra när man ska jobba med skog, säger han. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tydliggör redovisningen av miljöhänsyn vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill tydliggöra vad som brister i den miljöhänsyn som tas vid avverkningar. Därför redovisas i år hänsynsuppföljningens resultat utifrån hur enskilda miljövärden påverkas. I ett första steg redovisas hänsyn tagen till bland annat hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer och vid transporter över vattendrag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Statistik över miljöhänsyn vid föryngringsavverkning nu publicerad

  Etiketter: Skog
  Resultat från Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning har idag publicerats på Skogsstyrelsens webbsida. Redovisningen har i år genomgått vissa förändringar jämfört med tidigare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Gallring i contortatall

  Etiketter: Skog
  En stor andel av Sveriges 600.000 hektar contortaskogar anlades på 1970- och 80-talen, och är därför i gallringsbar ålder idag. Erfarenheten av gallring i contorta är dock begränsad och det återstår flera frågor att reda ut för både forskning och praktik. Under slutet av 1980- och 90-talen anlades fältförsök med gallring i contorta. / Kunskap Direkt
  Läs mer
 • Ska du röja i år?

  Etiketter: Skog
  Vare sig du ska leja bort jobbet eller röja själv kan Mina sidor hjälpa dig. Via Mina sidor får du rätt areal, bra kartunderlag, både detalj- och översiktskarta och checklistor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Naturvård och viltvård kan få stöd

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Är du jakt- och viltvårdsintresserad skogsägare kan du söka stöd ur Landsbygdsprogrammet för åtgärder som gynnar viltet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Misslyckat förenklingsarbete, Skogsstyrelsen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna är starkt kritiska till Skogsstyrelsens förslag till regelförändringar som myndigheten lämnat till regeringskansliet. (Skogsaktuellt, debatt)
  Läs mer
 • Brist på naturhänsyn i skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ett kalhygge betyder jobb och pengar men samtidigt är det en oåterkallelig förändring av landskapet. Men lagen som ska garantera miljöhänsyn har hittills inte resulterat i en enda fällande dom. (Mittnytt)
  Läs mer
 • Bekämpningsområdet utökas i Jämtland efter hot om nya angrepp

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen slår nu larm om nya hotande angrepp av granbarkborrar. Samtidigt har även det så kallade ­bekämpningsområdet utökats efter stormen Dagmar, som med alla stormfällningar ökat risken för nya angrepp. / Östersundsposten
  Läs mer

Sidor