Skogsstyrelsen

 • Temadag Skogsbruk vid vatten

  Etiketter: Skog
  Välkomna att delta på en temadag kring skogsbruk och vatten i Stensåns avrinningsområde den 5/9. Per Ingvasson förevisar elfiske, öring och flodpärlmusslor och berättar om Stensåprojektet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virkespriserna minskar i hela landet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under andra kvartalet 2020 och har nu pågått i ett år, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 2,8 procent och sågtimmerpriset med 2,6 procent, i jämförelse med första kvartalet 2020. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny svärmningsvåg av granbarkborren

  Etiketter: Skog
  Det varma och torra vädret gör att ytterligare angrepp av granbarkborren är att vänta i södra och mellersta Sverige den närmaste tiden. Det är en ny generation granbarkborrar som nu har börjat svärma. Därmed är risken stor för ytterligare skador på granskog i redan hårt drabbade områden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Se seminariet om mångbruk i efterhand

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 11 mars anordnade Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen i samarbete med SLU ett kunskapsseminarium om mångbruk av skogen. Seminariet är en del av det nationella skogsprogrammet. Större delen av seminariet kan fortfarande ses ett litet tag till på webben. / Future Forests
  Läs mer
 • Granbarkborreskador bakom ökade anmälningsarealer i Värmland

  Etiketter: Skog
  Efter förra sommarens stora svängningar i anmäld areal för avverkning ligger den i år i nivå med genomsnittet för juni och juli under perioden 2007 – 2020. Granbarkborreskador är trolig orsak till stor ökning av anmälningar i Värmland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Har du provat Min skogsdata?

  Etiketter: Skog
  Nu har tjänsten varit igång i drygt en månad. Min skogsdata visar upp den information om en skogsfastighet/ brukningsenhet som myndigheterna har. Exempel på det är ägarförhållanden, arealfördelning, utförda avverkningar, hänsynskrävande objekt och ärenden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lär dig mer om granbarkborren

  Etiketter: Skog
  I Granbarkborreskolan får du lära dig mer om granbarkborren och hur du kan förebygga, upptäcka och bekämpa angrepp av denna skadeinsekt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen leder utbildningssatsning i låginkomstländer

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska leda ett omfattande Sida-finansierat program där nyckelpersoner från låginkomstländer utbildas om sociala, ekonomiska och ekologiska förutsättningar för att bedriva hållbart skogsbruk. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsträffar på distans och distanskurser

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen erbjuder distanskurser på webben för skogsägare och yrkesverksamma. Kurserna är helt webbaserade vilket innebär att du kan studera var du vill och när du vill under den tid som kursen är öppen. I listan med samtliga skogsträffar för hela landet kan du se vilka träffar och möten som ges på distans via Skype. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt höga betesskador i norra Sverige

  Etiketter: Skog
  Betesskadorna på ungtall ligger ännu på en nivå om 12 procent, vilket är långt över de nationella målen. Det visar årets inventering för de fyra nordligaste länen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor