Skogsstyrelsen

 • Naturnära jobb ger anställningar i hela landet

  Etiketter: Skog
  340 personer på 23 platser runt om i landet får nu arbete hos Skogsstyrelsen genom regeringsuppdraget Naturnära jobb. Detta som ett led i att lindra arbetslösheten bland annat kopplat till den pågående coronapandemin. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen begär 360 miljoner kronor av regeringen för att klara ersättningar i fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen begär ytterligare 360 miljoner kronor i anslag av regeringen för år 2021. Pengarna behövs för att kunna betala intrångsersättning för de stora volymer nekad avverkning i fjällnära skog som bedöms bli aktuella under det kommande året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rekordstora ansökningar om avverkning av fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna i Sverige anmälde i september en betydligt större areal för avverkning än under september förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Den stora ökningen beror framför allt på att skogsägare har ansökt om tillstånd för avverkning på drygt 8 450 hektar fjällnära skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Viltskadorna i skogen kvar på för hög nivå

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Det visar årets inventering av skogsskador som orsakats av älg och andra hjortdjur. Därför uppmanar Skogsstyrelsen nu landets jägare att nå avskjutningsmålen i älgjakten för att minska viltskadorna i skogen, som kostar skogsnäringen minst sju miljarder kronor per år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik

  Etiketter: Skog
  Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Landsbygdsministern till Uppsala för kunskapsseminarium om tillgång till biomassa från skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På landsbygdsministerns initiativ och inom ramen för nationella skogsprogrammet arrangeras tisdagen den 29 september ett kunskapsseminarium. Temat för seminariet är ”Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi”. Arrangemanget är det andra av skogsprogrammets fyra kunskapsseminarier under 2020 som arrangeras av Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Skogsträffar i coronatider

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen erbjuder distanskurser på webben för skogsägare och yrkesverksamma. Vi har nyligen gått över till ett nytt system för våra distansutbildningar och därför är utbudet begränsat. Till hösten planerar vi för fler kurser. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

  Etiketter: Skog
  Vill du utföra åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv? Då kan du söka Nokås-stöd. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bruttoavverkningen ökade 2019 men väntas minska 2020

  Etiketter: Skog
  Den totala bruttoavverkningen 2019 uppgick till drygt 94 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. I år förväntas avverkningen minska till 91 miljoner skogskubikmeter vilket är i nivå med bruttoavverkningen under 2018. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Räkna ut när det är dags att gallra

  Etiketter: Skog
  I Gallringsplan kan du se när det är dags att gallra ett bestånd och hur mycket som bör tas ut vid åtgärden. Programmet ger också förslag på efterföljande gallringar och tidpunkt för slutavverkning. Du behöver förstås ange en del data om din skog. Dessa data kan hämtas från skogsbruksplanen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor