Skogsstyrelsen

 • Skogsriketkonferensen: Skogen i Skolan får extra resurser

  Etiketter: Skog
  Skogsriketkonferensen 9 februari 2012
  Regeringen och Skogsstyrelsen uppmärksammar Skogen i Skolan som i år får två miljoner kronor i extra resurser. Regeringsuppdraget gäller att utveckla insatser inom Skogen i skolan för att särskilt öka flickors intresse för det skogliga området. - Jag kan också avslöja en liten, men god nyhet. Det omtyckta projektet Skogen i Skolan får i år extra resurser till sin verksamhet. Detta tack vare mina medarbetares idoga arbete med att förankra Skogsriket på övriga departement i regeringen, denna gång utbildningsdepartementet i satsningar för ökad jämställdhet, sa Eskil Erlandsson. Dessutom presenterades ett nytt pris, Skogsbarometern och Monica Stridsman, gd Skogsstyrelsen informerade om olika former av stöd som för företagare inom skogssektorn.
  Läs mer
 • Naturskog skövlades i Skåne

  Etiketter: Skog
  Sju hektar naturskog med stort inslag av ek har kalhuggits på Hovdalaområdet. Efter kritik från både kommunekolog Lars-Erik Williams och politikern Jeanette Thelander (MP) samt ett antal privatpersoner hölls ett möte med ägaren, kommunala bolaget Hibab, som medgav att avverkningen gått för hårt fram. / Norra Skåne
  Läs mer
 • Röjde efter stormen - skogsägare riskerar åtal

  Etiketter: Skog
  Två skogsägare i Insjön riskerar åtal och böter för brott mot skogsvårdslagen. En har avverkat innan anmälan godkänts av Skogsstyrelsen och den andra - Sätergläntans kursgård - har inte gjort någon anmälan alls. – Vi litade på Mellanskog som skulle avverka, säger Mats Dybeck vid skolan. /DT.se
  Läs mer
 • Snö, storm och sork orsakade miljonskador i norr

  Etiketter: Skog
  Junistormen, snö och sork orsakade omfattande skogsskador och höga kostnader i de två nordligaste länen under 2011. Bara till omplanteringen efter sorkskadorna behövs över 20 miljoner plantor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 2011

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen har under år 2011 bildat formellt skydd på 433 områden, varav 215 biotopskydd och 218 naturvårdsavtal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Riksjägare vill behålla B-licensen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Låt Skogsstyrelsen besluta om skyddsjakt och behåll B-licensen. Det kräver 10 länsdistrikt av Jägarnas Riksförbund i en gemensam skrivelse till regeringen. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Skogsbränsle på Bioenergiportalen

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergiportalen ska få ett nytt ämnesområde: skogsbränsle. Skogsstyrelsen finansierar kommunikationsmaterialet, som ska fokusera på affärsmöjligheter och skogsbränslemarknaden. / Bioenergiportalen
  Läs mer
 • 137 000 kronor för att rädda lövskog

  Etiketter: Skog
  En skogsägare lovar att bevara sin lövskog i Sandviken och får 137 000 kronor av Skogsstyrelsen för det. /GD.se
  Läs mer
 • Viteskrav för försummad skogsplantering

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har begärt att Förvaltningsrätten dömer en skogsägare i Filipstad att betala ett vite på 10 000 kronor. /Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Väx med skogen – stöd till företagare

  Etiketter: Skog
  Är du företagare? Ser du nya möjligheter och vill växa? Då kan detta stöd, som ingår i regeringens satsning Skogsriket, vara en möjlighet för dig. Läs mer om vem som kan söka stödet och hur det går till./Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor