Skogsstyrelsen

 • Skogsstyrelsen om domen gällande Änok-deltat

  Etiketter: Skog
  Kammarrätten i Sundsvall har upphävt förvaltningsrättens dom gällande avverkningar i Änok-deltat. De anser att Naturskyddsföreningen inte hade rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut. Skogsstyrelsen tycker det är bra att rättsläget gjorts tydligare. Med tanke på områdets höga naturvärden vore ett långsiktigt skydd det bästa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Granbarkborren ska stoppas

  Etiketter: Skog
  Nu pågår för fullt en inventering av skogarna i Medelpad och delar av Ångermanland. Skogsstyrelsen vill veta hur mycket virke som ligger kvar efter stormen Dagmar. Allt för att stoppa skadeinsekternas framfart. / Svt Mittnytt
  Läs mer
 • Levande skogar är deras mål

  Etiketter: Skog
  För lite pengar att köpa skog för och bristande hänsyn i skogsjobbvardagen. Så ser de två stora problemen ut som länsstyrelsens och skogsstyrelsens åtgärdsplan ska ta itu med. / GD.se
  Läs mer
 • Skogsindustrierna välkomnar bred redovisning av skyddet i skogen

  Etiketter: Skog
  Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade den 1 oktober vilka åtgärder som finns för bevarande av biologisk mångfald och vilken omfattning dessa har idag. Skogsindustrierna välkomnar redovisningen som på ett tydligt och transparent sätt redovisar olika former av bevarande. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustrierna välkomnar bred redovisning av skyddet i skogen

  Etiketter: Skog
  Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade den 1 oktober vilka åtgärder som finns för bevarande av biologisk mångfald och vilken omfattning dessa har idag. Skogsindustrierna välkomnar redovisningen som på ett tydligt och transparent sätt redovisar olika former av bevarande. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ha en vision och var påläst

  Etiketter: Skog
  Ha en vision och var påläst. De råden ger Skogsstyrelsen till markägare som står i valet och kvalet om vad de ska göra med sin skog. Ulf Holmén och Anne Nilsson valde bort den traditionella granen för att i stället satsa på ädellövskog. Tips och råd gavs under en skogsdag i förra veckan. / Kristianstadsbladet
  Läs mer
 • Stora landarealer avsatta i Sverige

  Etiketter: Skog
  Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har idag lagt fram en gemensam rapport, "Bevarande av biologisk mångfald – instrument och omfattning". LRF Skogsägarna ser positivt på att man i den redovisar alla avsatta landarealer. / LRF
  Läs mer
 • Frivilligt skyddad skog inte skyddad

  Etiketter: Skog
  Vill en skogsägare frivilligt avsätta en bit skog anmäls detta hos Skogsstyrelsen. Ett nationellt mål är att omkring fem procent av landets skogsmark ska hamna i det facket, utöver nationalparker, reservat och liknande. Men skillnaden är stor. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Ökade kostnader i storskogsbrukets för drivning och skogsvårdsåtgärder

  Etiketter: Skog
  Storskogsbrukets kostnader för drivning, skogsvårdsåtgärder samt skogsbilvägar ökade med 8 procent under 2011 jämfört med året dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökningar i virkeslagren av massaved under andra kvartalet

  Etiketter: Skog
  Lagerökningen har skett i alla virkesbalansområden och var i genomsnitt 9 procent högre under andra kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor