Skogsstyrelsen

 • Skogskväll med tema hyggesfritt

  Etiketter: Skog
  Det kan finnas olika skäl till att man inte vill avverka skogen på traditionellt sätt: Miljöaspekter, svårighet med föryngring, att skogen ligger tätortsnära att bevara upplevelsevärden mm. Vi går igenom olika skötselmetoder och berättar det vi vet om ekonomi och virkesproduktion samt vilka fallgropar det finns att undvika. Bildvisning av praktiska exempel. Vi bjuder på middag under kvällen. Ange specialkost/allergier i samband med anmälan. Anmälan görs senast 7 januari. 50 platser, först till kvarn. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Intresset för att avverka fortsatte minska i november

  Etiketter: Skog
  Höstens trend fortsätter med minskat intresse för att avverka skog. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 24 procent i november jämfört med samma tid förra året och mest minskade det i Götaland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Varannan ungtall har skador av viltbete

  Etiketter: Skog
  Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av årets älgbetesinventeringar. Därmed syns ingen tydlig förbättring jämfört med tidigare år och skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dispens från sexveckorsregeln vid angrepp av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  Vid nya angrepp av granbarkborre är det viktigt att avverka de angripna träden så snart som möjligt medan barkborrarna fortfarande är kvar i barken. Därför kan du få dispens från sexveckorsregeln om du ska avverka skog som är angripen av granbarkborre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

  Etiketter: Skog
  REPLIK. Oavsett vad beslutet kring registrering av nyckelbiotoper blir kommer vi fortsätta bedriva tillsyn så att både miljöbalken och skogsvårdslagen efterlevs. Vi tar ansvar både för vår roll och vårt uppdrag, skriver Göran Rune från Skogsstyrelsen. / Altinget
  Läs mer
 • Nu kan skogsägare se ny information om sin skog i datorn

  Etiketter: Skog
  Nu finns de första nya uppdaterade kartorna över Sveriges skogar tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats. På bland annat Mina sidor finns den nya datan klar för en femtedel av landets skogar. Där kan skogsägaren se aktuell information om bland annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Artificiell intelligens ska upptäcka skador på skogen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska ta fram en metod som med hjälp av artificiell intelligens identifierar lärkträd som skadats av skadeinsekten lärksäckmal. Ambitionen är att lösningen i förlängningen ska kunna användas för att upptäcka även andra skogsskador. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • DEBATT: ”Vi gör vad vi kan mot de rekordstora angreppen”

  Etiketter: Skog
  Barkborresituationen är allvarlig, men Skogsstyrelsen arbetar på bred front för att få bukt med problemet, skriver Kerstin Ström./ ATL
  Läs mer
 • Skogsägarnas attityder till nyckelbiotoper varierar stort

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsägarnas attityder till nyckelbiotoper varierar, liksom deras acceptans för Skogsstyrelsens arbetssätt med nyckelbiotoper. Det visar en undersökning som Skogsstyrelsen gjort och som nu presenteras i en rapport./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mindre aktivitet trots avverkning i granbarkborreskadad skog

  Etiketter: Skog
  Den anmälda arealen i avverkningsanmälningar fortsatte minska i oktober jämfört med 2018 – i Södra Norrland och Götaland med drygt 30 procent. Förklaringen för Södra Norrland ligger i de stora arealer som anmäldes i fjol efter de omfattande skogsbränderna, men även sänkta virkespriser kan ha påverkat i Götaland. I Svealand är aktiviteten fortsatt hög bland skogsägarna./ Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor