Skogsstyrelsen

 • Bruttoavverkningen ökade 2019 men väntas minska 2020

  Etiketter: Skog
  Den totala bruttoavverkningen 2019 uppgick till drygt 94 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. I år förväntas avverkningen minska till 91 miljoner skogskubikmeter vilket är i nivå med bruttoavverkningen under 2018. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Räkna ut när det är dags att gallra

  Etiketter: Skog
  I Gallringsplan kan du se när det är dags att gallra ett bestånd och hur mycket som bör tas ut vid åtgärden. Programmet ger också förslag på efterföljande gallringar och tidpunkt för slutavverkning. Du behöver förstås ange en del data om din skog. Dessa data kan hämtas från skogsbruksplanen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya kartor som speglar viltskadeproblematiken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  För att underlätta arbetet med att komma tillrätta med viltskador i ungskogen har Skogsstyrelsen tagit fram nya kartor som ger information om vilka geografiska områden som är mer eller mindre utsatta för skador orsakade av vilt. – Med hjälp av kartorna får vi kännedom om vilka områden som är mer skadeutsatta än andra. Förebyggande åtgärder, till exempel riktad skyddsjakt eller skogliga anpassningar, kan då riktas mot de områden där problemen är som störst. Det ger större möjligheter inom såväl älgförvaltningen som skogsbruket att nå målen, säger Magnus Kristoffersson, Skogsstyrelsens viltsamordnare region Nord. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor satsning mot skogsskador i regeringens budgetförslag

  Etiketter: Skog
  Regeringen föreslår att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador förstärks med 30 miljoner kronor årligen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmälda arealer för föryngringsavverkning fortsätter att minska

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna i Sverige anmälde i augusti i år mindre areal för föryngringsavverkning än under augusti förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna minskade i alla landsdelar utom i Norra Norrland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt rekordstora skador av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020, vilket är lika mycket som rekordåret 2019. I år ser vi de största skadorna i Svealand medan angreppen i Götaland tycks ha minskat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Webbinarium om miljöbalkens krav på egenkontroll

  Etiketter: Skog
  Torsdagen den 1 oktober kl. 10-11 anordnar Skogsstyrelsen ett webbinarium om miljöbalkens krav på att anmäla samrådspliktiga skogsbruksåtgärder och egenkontroll. Webbinariet hålls via Skype och riktar sig till skogliga verksamhetsutövare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nära 20 miljoner granbarkborrar fångade vid skyddade områden

  Etiketter: Skog
  Nästan 20 miljoner granbarkborrar har hittills fångats i Skogsstyrelsens 2 700 granbarkborrefällor vid skyddade områden. 5 000 granar kan ha räddats av åtgärden, som är en av flera som utförs för att begränsa angreppen av granbarkborrar och bevara granar med höga naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor skillnad i mäns och kvinnors skogsägande

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Kvinnor som äger skog är inte bara färre till antalet än män utan de äger också betydligt mindre brukningsenheter. Detta enligt ny strukturstatistik från Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Pausgympa med Herman

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ger förslag på övningar med redskap som du, kanske, har nära till hands. Vad sägs om en röjsåg eller några lamm? :-) / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor