Skogsstyrelsen

 • Stor satsning mot skogsskador i regeringens budgetförslag

  Etiketter: Skog
  Regeringen föreslår att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador förstärks med 30 miljoner kronor årligen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmälda arealer för föryngringsavverkning fortsätter att minska

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna i Sverige anmälde i augusti i år mindre areal för föryngringsavverkning än under augusti förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna minskade i alla landsdelar utom i Norra Norrland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt rekordstora skador av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020, vilket är lika mycket som rekordåret 2019. I år ser vi de största skadorna i Svealand medan angreppen i Götaland tycks ha minskat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Webbinarium om miljöbalkens krav på egenkontroll

  Etiketter: Skog
  Torsdagen den 1 oktober kl. 10-11 anordnar Skogsstyrelsen ett webbinarium om miljöbalkens krav på att anmäla samrådspliktiga skogsbruksåtgärder och egenkontroll. Webbinariet hålls via Skype och riktar sig till skogliga verksamhetsutövare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nära 20 miljoner granbarkborrar fångade vid skyddade områden

  Etiketter: Skog
  Nästan 20 miljoner granbarkborrar har hittills fångats i Skogsstyrelsens 2 700 granbarkborrefällor vid skyddade områden. 5 000 granar kan ha räddats av åtgärden, som är en av flera som utförs för att begränsa angreppen av granbarkborrar och bevara granar med höga naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor skillnad i mäns och kvinnors skogsägande

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Kvinnor som äger skog är inte bara färre till antalet än män utan de äger också betydligt mindre brukningsenheter. Detta enligt ny strukturstatistik från Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Pausgympa med Herman

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ger förslag på övningar med redskap som du, kanske, har nära till hands. Vad sägs om en röjsåg eller några lamm? :-) / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Temadag Skogsbruk vid vatten

  Etiketter: Skog
  Välkomna att delta på en temadag kring skogsbruk och vatten i Stensåns avrinningsområde den 5/9. Per Ingvasson förevisar elfiske, öring och flodpärlmusslor och berättar om Stensåprojektet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virkespriserna minskar i hela landet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under andra kvartalet 2020 och har nu pågått i ett år, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 2,8 procent och sågtimmerpriset med 2,6 procent, i jämförelse med första kvartalet 2020. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny svärmningsvåg av granbarkborren

  Etiketter: Skog
  Det varma och torra vädret gör att ytterligare angrepp av granbarkborren är att vänta i södra och mellersta Sverige den närmaste tiden. Det är en ny generation granbarkborrar som nu har börjat svärma. Därmed är risken stor för ytterligare skador på granskog i redan hårt drabbade områden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor