Skogsstyrelsen

 • Skogsägare riskerar vite

  Etiketter: Skog
  Skogsföretaget Siljan Skog har varit delaktigt i att avverkningsanmäla skog med mycket höga naturvärden. Något som Skogsstyrelsen reagerat starkt på. – Men vi gjorde det aldrig för att avverka utan för att skynda på processen för skogsägarna att få skötselpengar, säger Ingemar Berling vid Siljan Skog. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Nytt samarbetsprojekt i Norr

  Etiketter: Skog
  Det behövs ett bättre samarbete mellan rennäringen och skogsnäringen i norra Sverige. Det anser Skogsstyrelsen som vill öka utbytet - och öka förståelsen - mellan de två grupperna. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Avverkning i Änokdeltat prövas igen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill fortfarande tillåta avverkning av urskogsartad fjällskog i det unika Änokdeltat. Detta trots att förvaltningsdomstolen slagit fast att avverkningen är oförenlig med naturvården. Skogstyrelsen har överklagat domen och ärendet ska nu prövas i Kammarrätten. Vi menar att tillståndet står i strid med skogsvårdslagen. / Naturskyddsföreningen
  Läs mer
 • Färre granar i skogen i framtiden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länets skogsägare måste redan nu börja planera för ett varmare klimat när man ska planterar ny skog enligt Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen. / SR P4 Jönköping
  Läs mer
 • Sveaskog registrerar 4 000 nya nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har genom nya inventeringar kunnat identifiera ytterligare 4 000 nyckelbiotoper på sin mark. Fältbesöken har gjorts på hundratusentals hektar. Nyckelbiotoperna är levererade till Skogsstyrelsen, som inom några veckor kommer att publicera dem i sin databas Skogens Pärlor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stigande lager av massaved och fallande lager av barrsågtimmer

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och flis uppgick till 8,3 miljoner m³f ub (kubikmeter barkat virke) per den 31 december 2011. Det är en ökning med 15 % eller 1,1 miljoner m³f ub jämfört med året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vargobservation nordväst om Kosta

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Personal från Skogsstyrelsen har observerat en varg nordväst om Kosta, man såg vargen vandra över Nässjön. Detta inträffade under måndagen. Det här rapporterar Smålandsposten. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Farligt i skogen efter stormen

  Etiketter: Skog
  Stormen Dagmar lämnade stora mängder rotvältor efter sig i Faluskogarna. Vad alla inte vet är att de kan utgöra en livsfara när de "faller tillbaka". – Man ska alltid vara försiktig runt rotvältor, säger Per-Olov Perols på Skogsstyrelsen. / Dalarnas tidningar
  Läs mer
 • Norra bekämpningsområdet för granbarkborre utökas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har beslutat att utöka det norra bekämpningsområdet för granbarkborre. Detta eftersom det finns risk för omfattande insektshärjningar inom de skogsområden som skadades under stormen ”Dagmar” i januari. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lägre anmälda avverkningsarealer under 2011

  Etiketter: Skog
  Den anmälda arealen för föryngringsavverkning uppgick under 2011 till 228 200 ha, vilket är en minskning med 16 procent eller 44 925 ha jämfört med 2010. Minskningen har skett i alla län förutom i Jämtlands län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor