Skogsstyrelsen

 • Intresset för att lära mer om hyggesfritt förväntas öka

  Etiketter: Skog
  Efterfrågan på rådgivning om hyggesfritt skogsbruk är än så länge blygsam men mycket tyder på att den kommer att öka, rapporterar Skogsstyrelsens konsulenter runt om i landet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu ska stormvirket vara väck

  Etiketter: Skog
  Från och med den 1 augusti skulle allt stormfällt virke vara bortplockat från skogarna i länet. Den kalla försommar­en gav två veckors respit, men nu riskerar skogsägare som slarvat hot om vite. – Vi har varit tydliga med regelverket sedan stormen, säger ställ­företrädande distriktschefen på Skogsstyrelsen i Sundsvall, Fredrick Lundqvist. / Dagbladet
  Läs mer
 • Sjunkande anmäld avverkningsareal

  Etiketter: Skog
  Under maj minskade den anmälda avverkningsarealen med 21 procent till 15 150 hektar jämfört med samma månad 2011. I 13 av 21 län minskade anmäld avverkningsareal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virket ligger kvar - trots lagen

  Etiketter: Skog
  Fritidshusägarna på Haraholmsudden utanför Piteå är djupt upprörda över de nedblåsta träd som efter de senaste årens stormar fortfarande ligger kvar i området. Att träden inte tagits omhand är dessutom ett brott, påpekar Skogsstyrelsen. / Entreprenadaktuellt
  Läs mer
 • Ny miljöbedömning efter branschkritik

  Etiketter: Skog
  Skogsbrukets kritik mot Skogsstyrelsens sätt att redovisa hur näringen klarar miljöhänsynen har fått effekt. Myndigheten backar och ändrar sitt sätt att redovisa inventeringen. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogens hälsa är mycket god

  Etiketter: Skog
  20 000 skogsägare, 95 miljoner kubikmeter virkesförråd (det vill säga skog), 65 000 hektar skogsmark. Det finns i Kronobergs län. Och chef på Skogsstyrelsen i Växjö är jägmästare Hasse Bengtsson. – Att jobba i Kronoberg är nog nästan det roligaste man kan göra när man ska jobba med skog, säger han. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tydliggör redovisningen av miljöhänsyn vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill tydliggöra vad som brister i den miljöhänsyn som tas vid avverkningar. Därför redovisas i år hänsynsuppföljningens resultat utifrån hur enskilda miljövärden påverkas. I ett första steg redovisas hänsyn tagen till bland annat hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer och vid transporter över vattendrag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Statistik över miljöhänsyn vid föryngringsavverkning nu publicerad

  Etiketter: Skog
  Resultat från Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning har idag publicerats på Skogsstyrelsens webbsida. Redovisningen har i år genomgått vissa förändringar jämfört med tidigare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Gallring i contortatall

  Etiketter: Skog
  En stor andel av Sveriges 600.000 hektar contortaskogar anlades på 1970- och 80-talen, och är därför i gallringsbar ålder idag. Erfarenheten av gallring i contorta är dock begränsad och det återstår flera frågor att reda ut för både forskning och praktik. Under slutet av 1980- och 90-talen anlades fältförsök med gallring i contorta. / Kunskap Direkt
  Läs mer
 • Ska du röja i år?

  Etiketter: Skog
  Vare sig du ska leja bort jobbet eller röja själv kan Mina sidor hjälpa dig. Via Mina sidor får du rätt areal, bra kartunderlag, både detalj- och översiktskarta och checklistor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor