Skogsstyrelsen

 • Replik: Slopas paragraf 10 blir hyggesfritt lönsamt

  Etiketter: Skog
  Menar Skogsstyrelsen att “användningen av hyggesfria metoder bör öka”, måste detta göras rationellt för skogsägarna. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Flera älgar kan skjutas trots liten älgstam

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skadorna på tallungskogen ligger på en alldeles för hög nivå i Gävleborgs län. Skogsstyrelsen ska nu avgöra, med älgbetesinventeringen som underlag, hur många älgar som bör skjutas. Men Erik Matsson i Svenska Jägareförbundet, menar att ungtallens skador inte hör ihop med antalet älgar i området, utan att de i hög grad beror på hur skogsbruket bedrivs. / helahälsingland
  Läs mer
 • Delta i Skogsstyrelsens konferenser om klimatet och Skogsriket

  Etiketter: Skog
  Klimatförändring – hot eller möjlighet för skoglig mångfald? Konferens 23-24 oktober 2012 på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad med föreläsningar och fältbesök. Moderator för konferensen: meteorolog Tone Bekkestad. Skogsriket- från ord till handling. Konferens 31 oktober-1 november 2012 på Hotell Lappland i Lycksele. Genom seminarier och workshop lyfter konferensen fram skogens möjligheter och idéer för att skapa jobb och utveckling i Västerbotten. Medverkar gör Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, vik. landshövdingen i Västerbotten Birgitta Heijer och Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ändringar av föreskrifter till 14 § skogsvårdslagen beslutade

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har fattat beslut om att ändra två föreskrifter som rör anmälan vid avverkning. Ett led i arbetet med att förenkla reglerna för skogsägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal minskade under juli

  Etiketter: Skog
  Under juli minskade den anmäld avverkningsareal med 16 procent eller 3 290 hektar jämfört med samma månad förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsägare riskerar åtal

  Etiketter: Skog
  Flera skogsägare riskerar åtal för att de inte i tid städat bort vindfällda granar ur sina skogar efter stormen Dagmar. Lagen kräver att det ska vara gjort redan 1 juli men trots att Skogsstyrelsen lämnade dispens på ytterligare två veckor så har inte alla uppfyllt kraven. / P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Bättre en laglig tall i sågverket än tio olagliga

  Etiketter: Skog
  Ett nytt lagförslag från Skogsstyrelsen till regeringen innebär att medverkan till att olagligt avverkat timmer släpps ut på marknaden ska kunna ge böter eller fängelse. / K-kuriren
  Läs mer
 • Intresset för att lära mer om hyggesfritt förväntas öka

  Etiketter: Skog
  Efterfrågan på rådgivning om hyggesfritt skogsbruk är än så länge blygsam men mycket tyder på att den kommer att öka, rapporterar Skogsstyrelsens konsulenter runt om i landet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu ska stormvirket vara väck

  Etiketter: Skog
  Från och med den 1 augusti skulle allt stormfällt virke vara bortplockat från skogarna i länet. Den kalla försommar­en gav två veckors respit, men nu riskerar skogsägare som slarvat hot om vite. – Vi har varit tydliga med regelverket sedan stormen, säger ställ­företrädande distriktschefen på Skogsstyrelsen i Sundsvall, Fredrick Lundqvist. / Dagbladet
  Läs mer
 • Sjunkande anmäld avverkningsareal

  Etiketter: Skog
  Under maj minskade den anmälda avverkningsarealen med 21 procent till 15 150 hektar jämfört med samma månad 2011. I 13 av 21 län minskade anmäld avverkningsareal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor