Skogsstyrelsen

 • Ha en vision och var påläst

  Etiketter: Skog
  Ha en vision och var påläst. De råden ger Skogsstyrelsen till markägare som står i valet och kvalet om vad de ska göra med sin skog. Ulf Holmén och Anne Nilsson valde bort den traditionella granen för att i stället satsa på ädellövskog. Tips och råd gavs under en skogsdag i förra veckan. / Kristianstadsbladet
  Läs mer
 • Stora landarealer avsatta i Sverige

  Etiketter: Skog
  Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har idag lagt fram en gemensam rapport, "Bevarande av biologisk mångfald – instrument och omfattning". LRF Skogsägarna ser positivt på att man i den redovisar alla avsatta landarealer. / LRF
  Läs mer
 • Frivilligt skyddad skog inte skyddad

  Etiketter: Skog
  Vill en skogsägare frivilligt avsätta en bit skog anmäls detta hos Skogsstyrelsen. Ett nationellt mål är att omkring fem procent av landets skogsmark ska hamna i det facket, utöver nationalparker, reservat och liknande. Men skillnaden är stor. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Ökade kostnader i storskogsbrukets för drivning och skogsvårdsåtgärder

  Etiketter: Skog
  Storskogsbrukets kostnader för drivning, skogsvårdsåtgärder samt skogsbilvägar ökade med 8 procent under 2011 jämfört med året dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökningar i virkeslagren av massaved under andra kvartalet

  Etiketter: Skog
  Lagerökningen har skett i alla virkesbalansområden och var i genomsnitt 9 procent högre under andra kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mer pengar till mer biomassa

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsstyrelsen får 60 miljoner kronor i extra tilldelning för att öka produktionen av biomassa och befrämja miljöhänsyn i skogsbruket. / Papernet
  Läs mer
 • Debattinlägg: Skogsvårdslagen måste justeras

  Etiketter: Skog
  Skogen är ingen åker, den bör få fortsätta vara skog. Fokusering på enbart två alternativa brukningssätt i skogen är mindre lyckosamt. Att införa en schablon över hela skogslandskap, riskerar att bli helt fel. Skogsägaren bör vid val av skogsskötselmetod snarast följa skogsvårdslagens produktionsmål. Ett mer varierat brukande av skogen ger större handlingsfrihet för framtida generationer och medför bättre riskspridning. Det krävs justeringar i skogsvårdslagen för att göra detta möjligt. Det skriver Stig-Olof Holm, skogsägare och biolog, verksam vid Umeå universitet. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Skogsägare utbildas i Närke

  Etiketter: Skog
  Skogsbruk och vattenkvalitet, och hur uttaget av bioenergi från skogen vid gallring kan öka. Det var ämnena när Skogsstyrelsen hade utbildningsdag med skogsägare från länet. / Nerikes Allehanda
  Läs mer
 • Bergkvist varslar 20 på grund av dålig timmertillgång

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Låg avverkningstakt hos privatskogsbruket gör att Bergkvist Insjön varslar 20 av de totalt 125 anställda om uppsägning. Enligt Skogsstyrelsens statistik är anmälda avverkningar i Dalarna bara 65 procent av genomsnittet för 2004-2011. I andra delar av Sverige är samma tal runt 80 procent, uppger företaget. / Woodnet
  Läs mer
 • Stubbrytning i Piteå får hård kritik

  Etiketter: Skog
  Olämplig men inte brottslig. Så sammanfattar Skogsstyrelsen den slutavverkning med stubbskörd som gjordes av SCA i Arnemark och där resultatet blev en sumpmark och i mångas tycke en skamfläck i naturen. / Piteåtidningen
  Läs mer

Sidor