Skogsstyrelsen

 • Stubbrytning i Piteå får hård kritik

  Etiketter: Skog
  Olämplig men inte brottslig. Så sammanfattar Skogsstyrelsen den slutavverkning med stubbskörd som gjordes av SCA i Arnemark och där resultatet blev en sumpmark och i mångas tycke en skamfläck i naturen. / Piteåtidningen
  Läs mer
 • Rönnen bär bara en börda?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns inget samband mellan bärtyngda rönnar och kommande snöfattiga eller snörika vintrar. Det menar forskaren Ulf Sperens vid Umeå universitet som undersökt saken närmare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Planera din skogsvård eller avverkning nu

  Etiketter: Skog
  Har du hyggen som ska planteras? Tänker du avverka den närmaste tiden? Då är det dags för planering. Om du planerar dina skogsåtgärder i god tid är det stor möjlighet att nå ett bra resultat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Klimatförändring – hot eller möjlighet för skoglig mångfald?

  Etiketter: Skog
  Välkommen till Landsbygdsprogrammets konferens om skogens mångfald och ädellöv med både föreläsningar och fältexkursioner på programmet.
  Läs mer
 • Sjunkande anmäld avverkningsareal i augusti

  Etiketter: Skog
  Den totala anmälda avverkningsarealen minskade i augusti jämfört med samma månad förra året. Endast norra Norrland visar på en ökning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstatistisk årsbok 2012 publiceras idag

  Etiketter: Skog
  Priserna på produktiv skogsmark skiljer sig stort mellan Sveriges län, Sverige producerar mest rundvirke i Europa och mer än var 30:e svensk äger skog. Det visar Skogsstatistisk årsbok som publiceras idag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Värsta hygget inte brottsligt

  Etiketter: Skog
  Klumpig, men inte brottslig. Så kan man sammanfatta Skogsstyrelsens bedömning av det totalt sönderkörda hygge som SCA Skog lämnat efter sig i Arnemark i Norrbotten. / Skogsland
  Läs mer
 • Riskerar åtal efter angripen skog

  Etiketter: Skog
  En skogsägare i halländska Kungsbacka riskerar åtal efter att virke som angripits av granbarkborre lämnats kvar i skogen. / ATL
  Läs mer
 • Dialogen med skogssektorn är viktig för Skogsstyrelsens nya regionchef

  Etiketter: Skog
  Jägmästare Lars Ekberg startade sin yrkesbana inom skogsmyndigheten som skogskonsulent i Robertsfors i Västerbotten. Efter det har han haft flera ledande befattningar inom Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Krabbelurer på Skogens dag på Gotland

  Etiketter: Skog
  Äta blåbärsbröd och krabbelurer, kasta yxa, gissa träslag eller spana efter rovfågel. Det fanns mycket att göra under Skogens dag på Södra hällarna som arrangerades av Skogsstyrelsen. / helagotland.se
  Läs mer

Sidor