Skogsstyrelsen

 • Sven vann en halv seger om sin brända skog i Halland

  Etiketter: Skog
  Den döda handen över det brandskadade skogsområdet i Kläppa i Åsa lyfts bort, åtminstone tillfälligt. Beslutet att skydda skogen ska omprövas. / SR Hallandsekot
  Läs mer
 • Exportvolymen av rundvirke minskar medan importen ökar

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Under januari-augusti 2012 minskade exportvolymen för både sågtimmer (-16 %) och massaved (-29 %) jämfört med samma period 2011. Motsvarande siffror för importen visar på en uppgång med 25 % respektive 4 %. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Minskning av anmäld avverkningsareal

  Etiketter: Skog
  Den totala anmälda avverkningsarealen var 9 procent lägre i oktober 2012 jämfört med oktober 2011. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt avtal skyddar livsmiljöer för utrotningshotad vitryggig hackspett

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Bergvik Skog och Skogsstyrelsen har tecknat ett naturvårdsavtal som ska bevara och skapa drygt 10 000 hektar lövskog. Detta ska skydda livsmiljöer för den utrotningshotade vitryggiga hackspetten och omkring 200 andra rödlistade arter. Bergvik Skog avsätter skogen utan att begära statlig ersättning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen i Skolans Riksmöte med utepedagogik i praktiken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regionsamordnarna, några styrgruppsmedlemmar, Rikskansliet och Skogsstyrelsen träffades den 6/11 på Ladvik, i Vaxholm utanför Stockholm. Deltagarna fick information om verksamheten på Rikskansliet under året, Skogsstyrelsens införandeplan, långsiktig finansiering och att Skogen i Skolan nu söker en ny verksamhetsledare. Dessutom innehöll dagen två nätverkspunkter. Mikael Boman berättade om arbetet med tävlingen Skogens mästare för sjundeklassare i Region Jämtland. Staffan Dackman guidade runt en slinga med frågor för grundskoleelever i Region Mälardalen och Birgitta gav synpunkter och idéer för utomhuspedagogik. / Skogen i Skolan
  Läs mer
 • Skogens pärlor - nu lite enklare och lite snabbare

  Etiketter: Skog
  Ny version av Skogens pärlor, kartan över värdefulla skogsmiljöer och hänsynsobjekt, är bättre anpassad för surfplattor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Västerbotten först med regional färdplan för Skogsriket

  Etiketter: Skog
  Sex områden pekas ut för det fortsatta arbetet med visionen Skogsriket. Samverkan mellan myndigheter, konkreta insatser av branschen och satsning på teman är tre av dem. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Informerade om skogen i framtiden

  Etiketter: Skog
  Vad händer med skogen när det blir varmare och hur gör man med avtal? Svaren på detta har Roger Eriksson och Anna Bergqvist från Skogsstyrelsen. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Fråga om skogsskador

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Insekter, svampar, stormar och vilt. SLU har många projekt där miljöanalytiker och forskare följer skadegörare och skador på skog. Läs och klicka dig vidare för mer information om vilka skogsskadefrågor som SLU arbetar med. Du kan också vända dig direkt till någon av SLU:s experter om du har frågor kring skogsskador. I webbtjänsten Skogsskada kan du få hjälp med att diagnostisera en skada och också rapportera den. SLU samverkar med både Skogsstyrelsen och skogsnäringen i skogsskadefrågor. / SLU
  Läs mer
 • Att äga skog

  Etiketter: Skog
  Du som äger och driver ett skogsföretag har stor frihet att utveckla dina intressen för skog och natur, och att påverka din skogs utveckling och hur den kommer att se ut i framtiden. Läs mer här om vilka rättigheter och skyldigheter det innebär att äga skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor