Skogsstyrelsen

 • Skogen i Skolan nämns i "Mål för friluftspolitiken"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I skrivelsen redovisas mätbara mål för friluftslivspolitiken och redogörs för de satsningar som har gjorts i syfte att utveckla dessa mål. Dessutom redogörs för regeringens syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken. Därutöver redovisar regeringen andra relevanta åtgärder och initiativ som berör friluftslivspolitikens utveckling och genomförande. Skogen i Skolans verksamhet, skolskogar och utomhuspedagogik nämns i skrivelsen.
  Läs mer
 • 48 delar på tio skogsmiljoner

  Etiketter: Skog
  Tio miljoner kronor kommer att betalas ut till 48 sökande i 18 län i den första ansökningsomgången av stödet Väx med skogen. Stödet ges till projekt som skapar förutsättningar för fler jobb kopplade till skogen. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Uppröjningen av stormvirke efter Dagmar måste fortsätta

  Etiketter: Stormfällning
  Arbetet för att hindra nya granbarkborreangrepp i Medelpad bör fortsätta intensivt och välplanerat, rapporterar en enig skogssektor från forskarseminarium i Sundsvall. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Full fart på Komet i södra Hälsingland

  Etiketter: Skog
  Komet lockar allt fler naturvårdsintresserade markägare. I södra Hälsingland omfattar listan med markägare som är intresserade av naturvård inom Kometprogrammet 72 fastigheter. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 10 miljoner för att Växa med skogen

  Etiketter: Skog
  10 miljoner kronor betalas ut till 48 sökande i 18 län i den första ansökningsomgången av stödet Väx med skogen – en del av regeringens satsning Skogsriket. Stöd ges till en bred variation av projekt som på olika sätt skapar förutsättningar för fler jobb kopplade till skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogens sociala värden under lupp

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Regeringen vill veta hur markägare, kommuner och andra organisationer arbetar med de sociala värdena i skogen. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att göra en sammanställning av kunskapsläget. / ATL
  Läs mer
 • 10 miljoner i julklapp för att Växa med skogen

  Etiketter: Skog
  10 miljoner kronor betalas ut till 48 sökande i 18 län i den första ansökningsomgången av stödet Väx med skogen – en del av regeringens satsning Skogsriket. Stöd ges till en bred variation av projekt som på olika sätt skapar förutsättningar för fler jobb kopplade till skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Oklara konsekvenser för skogspolitiken

  Etiketter: Skog
  Förslagen i utredningen om den statliga regionala förvaltningen är så genomgripande att en djupgående analys av konsekvenserna för skogspolitiken behöver göras. Det menar Skogsstyrelsens styrelse efter att utredningen presenterats av Mats Sjöstrand idag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen intensifierar sitt arbete med Skogen i Skolan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom att öka intresset hos barn och ungdomar för skogens alla värden kan fler lockas att arbeta inom skogssektorn. 2013 ökar Skogsstyrelsen sitt engagemang inom Skogen i Skolan. Jämställdhet inom skogssektorn är målet på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Oklara konsekvenser för skogspolitiken

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens styrelse kommenterar regionutredningen. Förslagen i utredningen om den statliga regionala förvaltningen är så genomgripande att en djupgående analys av konsekvenserna för skogspolitiken behöver göras. Det menar Skogsstyrelsens styrelse efter att utredningen presenterats av Mats Sjöstrand idag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor