Skogsstyrelsen

 • Markägarna redo att röja loss i Skåne

  Etiketter: Skog
  Skog och mark ska bli lättillgängligare. Utanför Veberöd samlades därför 190 skånska markägare på torsdagen för att lära sig hur. – Det är en evig kamp att röja. Jag hoppas på nya infallsvinklar, säger Agnes Kemnar, skogsägare i Årröd utanför Tollarp. Markägarna är på ”Den stora röjardagen”, arrangerad av länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och LRF./ Sydsvenskan
  Läs mer
 • Faktabaserad hänsynsuppföljning välkomnas

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar Skogsstyrelsens beslut att ändra metodiken för uppföljning av miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar. Beslutet om en ny hänsynsuppföljning ökar möjligheterna att åstadkomma bättre miljöhänsyn i skogen. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Nu är nya numret av SkogsEko här

  Etiketter: Skog
  Läs om säkerheten i skogen och polisens svårigheter att utreda jaktbrott, bland mycket annat. I senaste numret av SkogsEko kan du bland annat läsa om ökad säkerhet i skogen mot bakgrund av det sker många olyckor inom skogsbruket. Nu vill många se en förändring och att krafttag tas för att öka medvetandet om säkerhetsfrågorna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tar fram nytt system för att följa upp miljöhänsyn i skogen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen tar nu nästa steg i arbetet med att förbättra uppföljningen av hur miljöhänsyn tas i skogsbruket. Idag fattades beslut om de första förändringarna. Målet är ett system som mer aktivt kan bidra till bättre miljöhänsyn i skogsbruket genom ökad tydlighet om var bristerna finns. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Priser på sågtimmer och massaved

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Sågtimmerpriserna (leveransvirke) föll med sex procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med kvartalet dessförinnan. Massavedspriserna (leveransvirke) föll med fem procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med kvartalet dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny statistik angående återväxternas kvalitet

  Etiketter: Skog
  Drygt 80 procent av återväxterna bedöms klara lagens krav. Från Skogsstyrelsens Polytaxinventering redovisas idag årets resultat angående återväxternas kvalitet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Åtgärda stormfällt virke för att undvika granbarkborreangrepp nästa sommar

  Etiketter: Skog
  Stormfällt virke finns fortfarande kvar i norra Hälsingland, Västernorrland och Jämtland. En stor del av de fällda träden har rotkontakt och kan därmed fungera som yngelmaterial även nästa år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Slutfört regeringsuppdrag om beredskap vid skador på skog

  Etiketter: Skog
  Ett nytt arbetssätt föreslås för att öka beredskapen och möjliggöra snabbt agerande när skadegörare påträffas. Skogsstyrelsen har den 15 oktober lämnat rapporten Beredskap vid skador på skog till regeringen. I rapporten föreslås ett nytt arbetssätt för att följa utvecklingen av skogsskador. Syftet är att öka beredskapen och möjligheterna till snabbt agerande när skadegörare påträffas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lärkborren etablerad i sydligaste Sverige

  Etiketter: Skog
  Lärkborren har nu etablerat sig i sydligaste Sverige. Framför allt i västra halvan av Skåne, men den har även hittats i västligaste Blekinge. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen genomfört i samarbete med SLU och Jordbruksverket under våren och sommaren 2012. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen laddar för nya gödslingsråd

  Etiketter: Skog
  Nya regler för kvävegödsling är på gång. Men om skogsägare i Sverige också ska kunna få gödsla skogen är forskarna oense. / Skogsland
  Läs mer

Sidor