Skogsstyrelsen

 • Informationssatsningen #jobbiskogen på twitter

  Etiketter: Skog
  Den 22 mars drar informationssatsningen #jobbiskogen i gång på twitter med syfte att visa på det stora utbudet av utbildningar och yrken inom skogssektorn. Bakom satsningen står Föreningen Skogen, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Holmen, Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Elmia Wood, Mellanskog, Skogforsk och Sveaskog och Landsbygdsdepartementet. Satsningen pågår mars-maj. Sök på Twitter kan du följa någon av oss där eller sök på #jobbiskogen så ser du våra tweets om anställning och utbildning inom skogssektorn. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Exporten av rundvirke minskade 2012 – medan importen ökade

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Rundvirkesexporten minskade under 2012 med 11 procent i volym medan rundvirkesimporten steg med 4 procent jämfört med 2011. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen skapar jobb för långtidsarbetslösa i Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län

  Etiketter: Skog
  Totalt 240 jobb för långtidsarbetslösa skapas i Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län genom ett nytt nationellt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen. / Cision
  Läs mer
 • Så berörs du av den nya timmerförordningen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  EU:s timmerförordning har trätt i kraft i dagarna. För dig som äger skog och avverkar och säljer eller vidareförädlar virke blir det inga stora förändringar om du följer gällande lagar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så förebygger du körskador

  Etiketter: Skog
  God planering, bra information och bra dokumentation med kartskisser och markeringar i fält underlättar för alla inblandade att förebygga körskador. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förslag från ”Dialog om miljöhänsyn” går nu ut på remiss

  Etiketter: Skog
  De första leveranserna från projektet ”Dialog om miljöhänsyn” är klara och går nu ut på bred remiss. Det handlar om förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen samt förslag till kravspecifikation på uppföljningssystem. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Låt Gävleborgs skogar leva

  Etiketter: Skog
  Tretton år har gått sedan riksdagen klubbade igenom Sveriges sexton miljökvalitetsmål. Utvärderingar visar att flertalet mål, däribland Levande skogar, inte kan nås till 2020. Därför har Skogsstyrelsen och länsstyrelsen initierat en rad åtgärder i Gävleborg för att öka möjligheterna att nå målet. / gd.se
  Läs mer
 • Sjunkande anmäld avverkningsareal

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal minskade med 26 procent i februari 2013 jämfört med februari 2012. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skydda skogen - kör på lederna!

  Etiketter: Skog
  Nu larmar skogsägare på flera håll i landet om skoteråkare som kör sönder deras skog. Katastrof, skrev en tidningen i Västerbotten häromveckan med anledning av att en skogsägare utanför Boliden slagit larm om sönderkörda skogsplanteringar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jägare kritiserar sen älgjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Betesskadorna på skogen i Örträsk i Västerbotten är omfattande och tyder enligt Skogsstyrelsen på att älgarna börjar få ont om foder. Nu har viltvårdsområdet lämnat in en ansökan om skyddsjakt på tio kor och tio kalvar och vill att man även ska kunna få använda motorfordon som snöskoter under jakten. / Jakt & jägare
  Läs mer

Sidor