Skogsstyrelsen

 • Ny bok om skogskamp

  Etiketter: Skog
  Harald Holmberg från Norrbäck utanför Lycksele har kämpat i många år mot Skogsstyrelsen för att få sköta sin skog på sitt eget sätt. Nu har han skrivit en bok, Ett brott i skogen, där han berättar sin historia. / ATL
  Läs mer
 • Populära stödet Kompetensutveckling för hållbart skogsbruk är fulltecknat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk är ett av flera stöd i EU:s landsbygdsprogram. Stödet har varit så efterfrågat att det nu inte finns pengar kvar till nya ansökningar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nej till förlängd dispens i Dagmarområdet

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Förvaltningsrätten i Falun har avslagit Mellanskogs överklagan för att få längre dispens från reglerna om när stormfällt virke ska ha forslats ut från skogen eller gjorts otjänligt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lager av massaved tredje kvartalet 2012

  Etiketter: Skog
  Det totala lagret av massaved uppgick till 4,3 milj. m³f ub (kubikmeter barkat virke) vid utgången av tredje kvartalet 2012. Det är 11 procent lägre än föregående kvartalet men 6 procent högre jämfört med samma kvartal 2011. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bästa beskrivningen av din skog

  Etiketter: Skog
  Vilka ambitioner har du med din skog? För att du ska kunna överblicka vad som finns i din skog nu och i framtiden bör du ha en skogsbruksplan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortfarande virke kvar i skogen efter Dagmar

  Etiketter: Stormfällning
  Oktober månads flyginventering i Västernorrland visar att det ligger mycket vindfällen kvar efter stormen Dagmar julen 2011. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ta ut avverkningsrester för energiproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Genom att ta ut avverkningsrester för energiproduktion kan användningen av fossila bränslen minska och därmed kan du bidra i arbetet att minska mänsklig klimatpåverkan. Det är dock viktigt att uttaget inte leder till en försämrad miljö i skog och vatten. Det ideala objektet för skogsbränsle ligger vid en bra bilväg, innehåller mycket grenar och toppar (grot) samt har en mark med god bärighet. Du bör inte ta ut skogsbränsle i form av grot eller stubbar från skog med en hög andel värdefulla kulturmiljöer eller skog med höga naturvärden som exempelvis vissa sumpskogar och nyckelbiotoper, om dessa värden kan ta skada. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: Akut hotad kalkbarrskog symtom på dysfunktionell regeringspolitik

  Etiketter: Skog
  Ett skogsområde med höga bevarandevärden knutna till äldre kalkbarrskog är akut avverkningshotad vid Trollputten, Ludvika kommun, södra Dalarna. Medan naturvårdsexperter på Skogsstyrelsen, Ludvika kommun och från ideell naturvård pekar på de höga biologiska värdena i skogen, hävdar företaget som förvaltar skogen, Karl Hedin AB, att de inte ser några naturvärden med skogen, utan vill kalavverka området. Skogsstyrelsen vill skydda området, men säger att de saknar pengar. / Skydda Skogen
  Läs mer
 • Kan åtalas för avverkning i Västerbotten

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen misstänker att ett Umeåföretag avverkat skog utan att ha tillstånd. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Vitryggig hackspett får egen lövskog i Värmland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Genom ett naturvårdsavtal får den utrotningshotade vitryggiga hackspetten 10 000 hektar skyddad lövskog. Markägaren Bergvik Skog och Skogsstyrelsen har undertecknat ett avtal som gäller i 50 år. Naturskyddsföreningen är positiv till satsningen. / Värmlands Folkblad
  Läs mer

Sidor