Skogsstyrelsen

 • Skogsstyrelsen har gjort fel i avverkningsärende

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har brustit i handläggningen av två avverkningsanmälningar gällande ett område med lavskrika i Hälsingland. "Vi ser mycket allvarligt på detta", säger distriktschef Charlotta Ryd på Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökad areal avverkningsanmäld skog i december

  Etiketter: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog ökade med 33 procent i december 2020, jämfört med december 2019. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var mer än fem gånger större än samma tid förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stora granbarkborreskador väntas i år - men sannolikt mindre än ifjol

  Etiketter: Skog
  Det kommer att bli betydande skador av granbarkborrar under år 2021, men enligt en ny rapport från SLU är det troligt att skadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret. Nära 8 miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborrar ifjol. Skadorna uppgick till ett värde av runt 3,5 miljarder kronor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Se över din skog efter snöovädret

  Etiketter: Skog
  Det kraftiga snöovädret över norra Sverige mattas nu av. Det kan ha uppstått skador på skog och som skogsägare är det viktigt att du ser över din fastighet. Men var noga med säkerheten! När det är möjligt och säkert att gå ut i skogen igen, är det viktigt att du skaffar dig en bild av skadeläget. Färskt stormskadat virke ska transporteras ut från skogen före sommaren, annars riskeras massförökning av skadeinsekter och skador på stående skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hur ska ersättningen till markägare hanteras vid artskyddsärenden?

  Etiketter: Skog
  Den påbörjade revideringen av Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma artskyddsriktlinjer inväntar klarhet i hur ersättning till markägare ska hanteras. ”Vi behöver invänta ett tydligare rättsläge om hur ersättning till markägare ska hanteras innan vi kan vägleda mer”, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Drönare i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Drönare har flera användningsområden. Bland annat ger de nya möjligheter att dokumentera skogstillstånd och skogliga åtgärder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt stor mängd ansökningar om föryngringsavverkning i fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  I november ansökte skogsägarna om att få avverka fjällnära skog på en areal som var nära fem gånger större jämfört med november förra året, enligt ny statistik från Skogsstyrelsen. Arealen anmälningar och ansökningar i resten av landet var däremot oförändrad. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Digitala råd om röjning för din skog

  Etiketter: Skog
  Det finns många sätt att sköta skog på. Det är målet och vilken typ av värden man vill skapa eller förstärka som bestämmer vad som är rätt metod. Här får du råd och instruktioner för hur du ska sköta din ungskog. Råden anpassas efter hur din ungskog ser ut och vilka värden du vill skapa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökat intresse för skogsvård

  Etiketter: Skog
  Skogsvårdsåtgärderna ökade under 2019, visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning. Ungskogsröjningen ökade med 18 procent jämfört med den föregående undersökningen 2017. Även maskinell markberedning och skogsodling ökade med 13 respektive 6 procent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mera tall - Ett lokalt kunskapsprojekt

  Etiketter: Skog
  Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor