Skogsstyrelsen

 • Obemannat flygplan ska leta barkborrar i Dalarna

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen i Dalarna har köpt in ett litet obemannat flygplan som via en kompaktkamera ska kunna varna om barkborreangrepp i skogarna. / ATL
  Läs mer
 • Oseriösa skogsägare jagas med helikopter

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför den här veckan två inventeringar. Skälet att kontrollera om skogsägarna sköter sina åtaganden på rätt sätt. För den markägare som inte rättar sig efter gällande regler väntar åtal och dryga böter. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Stort behov av mer aska

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill sprida mer kunskap och aska. Också över Östersjön. Dessutom borde fler värmeverk skicka ut mer aska till skogen, anser myndigheten. / ATL
  Läs mer
 • Vad är det gröna kuvertet?

  Etiketter: Skog
  I det gröna kuvertet hos Skogsstyrelsen kan du som skogsägare hitta myndighetsinformation om din fastighet; allt från handlingar och beslut till inventeringsresultat och känd hänsyn. Om du äger skog i flera kommuner eller i flera ägarkonstellationer kan det finnas flera gröna kuvert. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • När du har drabbats av stormskador

  Etiketter: Skog
  Få en bild av skadeläget. Gå över din skogsfastighet och skaffa dig en bild av skadeläget på hela fastigheten. Var försiktig, gå inte nära träd som ligger i spänn eller träd som hänger i andra träd. Notera på karta och/eller i skogsbruksplan var skadorna finns. Har du ingen karta kan du via Mina sidor ta fram översikts- och detaljkarta över din fastighet. När du fått en uppfattning om skadeläget, ta kontakt med din skogliga samarbetspartner. Är din skog försäkrad? Ta kontakt med försäkringsbolaget. Det kan vara klokt att stämma av med försäkringsbolaget innan du påbörjar åtgärder i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debattreplik från Skogsstyrelsen: ”Nej, Zaremba, varken lagen eller vi kräver kalhyggen”

  Etiketter: Skog
  Felriktad kritik. Maciej Zaremba hävdar i sin välskrivna artikelserie att lagen och Skogsstyrelsen kräver kalhyggen. Det stämmer inte. Vår policy är att hyggesfritt skogsbruk bör öka. Det är också så att Skogsstyrelsen är en myndighet som genomför den beslutade skogspolitiken. Kritiken bör i stället riktas till det politiska systemet, skriver Monika Stridsman. / DN
  Läs mer
 • Lagerökning av tall- och barrmassaved

  Etiketter: Skog
  Stora skillnader i virkeslagren mellan virkesbalansområdena. Lagret av massaved den 31 mars var 4,2 milj. m³f ub (kubikmeter barkat virke), en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Häckande havsörn stoppar skogsröjning i Småland

  Etiketter: Skog
  Den häckande havsörnen sätter hinder i vägen för skogsröjning vid Huseby bruk. Skogsstyrelsen förbjuder Statens fastighetsverk vid ett vite av 20 000 kronor. / smp.se
  Läs mer
 • Markägare misstänks för miljöbrott på Gotland

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En markägare på Gotland misstänks för brott mot miljöbalken, sedan täktverksamhet har upptäckts på dennes mark. Markägaren misstänks också för svartbyggen och riskerar anmälas även av Skogsstyrelsen. / Hela Gotland
  Läs mer
 • Upphandling sätter krokben för ekoentreprenör

  Etiketter: Skog
  De vann upphandlingen om skogsvårdsuppdrag hos Länsstyrelsen, men Skogsstyrelsen överklagade. Nu riskerar ekoentreprenören Larsbogård konkurs. / Svenskt näringsliv
  Läs mer

Sidor