Skogsstyrelsen

 • Anmäld avverkningsareal minskade under juli

  Etiketter: Skog
  Under juli minskade den anmäld avverkningsareal med 16 procent eller 3 290 hektar jämfört med samma månad förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsägare riskerar åtal

  Etiketter: Skog
  Flera skogsägare riskerar åtal för att de inte i tid städat bort vindfällda granar ur sina skogar efter stormen Dagmar. Lagen kräver att det ska vara gjort redan 1 juli men trots att Skogsstyrelsen lämnade dispens på ytterligare två veckor så har inte alla uppfyllt kraven. / P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Bättre en laglig tall i sågverket än tio olagliga

  Etiketter: Skog
  Ett nytt lagförslag från Skogsstyrelsen till regeringen innebär att medverkan till att olagligt avverkat timmer släpps ut på marknaden ska kunna ge böter eller fängelse. / K-kuriren
  Läs mer
 • Intresset för att lära mer om hyggesfritt förväntas öka

  Etiketter: Skog
  Efterfrågan på rådgivning om hyggesfritt skogsbruk är än så länge blygsam men mycket tyder på att den kommer att öka, rapporterar Skogsstyrelsens konsulenter runt om i landet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu ska stormvirket vara väck

  Etiketter: Skog
  Från och med den 1 augusti skulle allt stormfällt virke vara bortplockat från skogarna i länet. Den kalla försommar­en gav två veckors respit, men nu riskerar skogsägare som slarvat hot om vite. – Vi har varit tydliga med regelverket sedan stormen, säger ställ­företrädande distriktschefen på Skogsstyrelsen i Sundsvall, Fredrick Lundqvist. / Dagbladet
  Läs mer
 • Sjunkande anmäld avverkningsareal

  Etiketter: Skog
  Under maj minskade den anmälda avverkningsarealen med 21 procent till 15 150 hektar jämfört med samma månad 2011. I 13 av 21 län minskade anmäld avverkningsareal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virket ligger kvar - trots lagen

  Etiketter: Skog
  Fritidshusägarna på Haraholmsudden utanför Piteå är djupt upprörda över de nedblåsta träd som efter de senaste årens stormar fortfarande ligger kvar i området. Att träden inte tagits omhand är dessutom ett brott, påpekar Skogsstyrelsen. / Entreprenadaktuellt
  Läs mer
 • Ny miljöbedömning efter branschkritik

  Etiketter: Skog
  Skogsbrukets kritik mot Skogsstyrelsens sätt att redovisa hur näringen klarar miljöhänsynen har fått effekt. Myndigheten backar och ändrar sitt sätt att redovisa inventeringen. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogens hälsa är mycket god

  Etiketter: Skog
  20 000 skogsägare, 95 miljoner kubikmeter virkesförråd (det vill säga skog), 65 000 hektar skogsmark. Det finns i Kronobergs län. Och chef på Skogsstyrelsen i Växjö är jägmästare Hasse Bengtsson. – Att jobba i Kronoberg är nog nästan det roligaste man kan göra när man ska jobba med skog, säger han. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tydliggör redovisningen av miljöhänsyn vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill tydliggöra vad som brister i den miljöhänsyn som tas vid avverkningar. Därför redovisas i år hänsynsuppföljningens resultat utifrån hur enskilda miljövärden påverkas. I ett första steg redovisas hänsyn tagen till bland annat hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer och vid transporter över vattendrag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor