Skogsstyrelsen

 • Debatt: Akut hotad kalkbarrskog symtom på dysfunktionell regeringspolitik

  Etiketter: Skog
  Ett skogsområde med höga bevarandevärden knutna till äldre kalkbarrskog är akut avverkningshotad vid Trollputten, Ludvika kommun, södra Dalarna. Medan naturvårdsexperter på Skogsstyrelsen, Ludvika kommun och från ideell naturvård pekar på de höga biologiska värdena i skogen, hävdar företaget som förvaltar skogen, Karl Hedin AB, att de inte ser några naturvärden med skogen, utan vill kalavverka området. Skogsstyrelsen vill skydda området, men säger att de saknar pengar. / Skydda Skogen
  Läs mer
 • Kan åtalas för avverkning i Västerbotten

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen misstänker att ett Umeåföretag avverkat skog utan att ha tillstånd. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Vitryggig hackspett får egen lövskog i Värmland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Genom ett naturvårdsavtal får den utrotningshotade vitryggiga hackspetten 10 000 hektar skyddad lövskog. Markägaren Bergvik Skog och Skogsstyrelsen har undertecknat ett avtal som gäller i 50 år. Naturskyddsföreningen är positiv till satsningen. / Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Sven vann en halv seger om sin brända skog i Halland

  Etiketter: Skog
  Den döda handen över det brandskadade skogsområdet i Kläppa i Åsa lyfts bort, åtminstone tillfälligt. Beslutet att skydda skogen ska omprövas. / SR Hallandsekot
  Läs mer
 • Exportvolymen av rundvirke minskar medan importen ökar

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Under januari-augusti 2012 minskade exportvolymen för både sågtimmer (-16 %) och massaved (-29 %) jämfört med samma period 2011. Motsvarande siffror för importen visar på en uppgång med 25 % respektive 4 %. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Minskning av anmäld avverkningsareal

  Etiketter: Skog
  Den totala anmälda avverkningsarealen var 9 procent lägre i oktober 2012 jämfört med oktober 2011. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt avtal skyddar livsmiljöer för utrotningshotad vitryggig hackspett

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Bergvik Skog och Skogsstyrelsen har tecknat ett naturvårdsavtal som ska bevara och skapa drygt 10 000 hektar lövskog. Detta ska skydda livsmiljöer för den utrotningshotade vitryggiga hackspetten och omkring 200 andra rödlistade arter. Bergvik Skog avsätter skogen utan att begära statlig ersättning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen i Skolans Riksmöte med utepedagogik i praktiken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regionsamordnarna, några styrgruppsmedlemmar, Rikskansliet och Skogsstyrelsen träffades den 6/11 på Ladvik, i Vaxholm utanför Stockholm. Deltagarna fick information om verksamheten på Rikskansliet under året, Skogsstyrelsens införandeplan, långsiktig finansiering och att Skogen i Skolan nu söker en ny verksamhetsledare. Dessutom innehöll dagen två nätverkspunkter. Mikael Boman berättade om arbetet med tävlingen Skogens mästare för sjundeklassare i Region Jämtland. Staffan Dackman guidade runt en slinga med frågor för grundskoleelever i Region Mälardalen och Birgitta gav synpunkter och idéer för utomhuspedagogik. / Skogen i Skolan
  Läs mer
 • Skogens pärlor - nu lite enklare och lite snabbare

  Etiketter: Skog
  Ny version av Skogens pärlor, kartan över värdefulla skogsmiljöer och hänsynsobjekt, är bättre anpassad för surfplattor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Västerbotten först med regional färdplan för Skogsriket

  Etiketter: Skog
  Sex områden pekas ut för det fortsatta arbetet med visionen Skogsriket. Samverkan mellan myndigheter, konkreta insatser av branschen och satsning på teman är tre av dem. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor