Skogsstyrelsen

 • Klimatförändring utan anpassning kan ge miljardförluster för skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna kan leda till flera miljarder i förluster årligen fram till 2050 om inte skogsbruket anpassar sig. Det visar en sårbarhetsanalys som Skogsstyrelsen i dag lämnar över till regeringen. Stormarnas effekter, bränder och angrepp av till exempel rotröta och granbarkborre kommer att öka. Därför presenteras samtidigt ett åtgärdspaket för att möta hoten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu bygger vi om Mina sidor

  Etiketter: Skog
  Mina sidor lanserades 2009 och har sedan dess utvecklats successivt med nytt innehåll och nya funktioner. Nu har det blivit hög tid att utveckla en ny version Mina sidor. Det gäller såväl tekniska lösningar som innehåll och användargränssnitt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sista chansen att söka stödet Skogens miljövärden

  Etiketter: Skog
  Har du fina natur- eller kulturvärden i din skog som du vill gynna? Då kan du få ekonomiskt bidrag för olika skötselåtgärder. Sök stödet Skogens miljövärden senast den 2 september 2020. Skogsstyrelsen erbjuder även kostnadsfri rådgivning på din fastighet för att hjälpa dig att utforma en skötselplan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Håkan satsar på tillväxt med hybridasp

  Etiketter: Skog
  Att blanda sina bestånd är bra både ur ett landskapsperspektiv och för att sprida ut riskerna. Är du dessutom inriktad på tillväxt och produktion kan det också vara en bra affär. Håkan Thureson utanför Vetlanda har mycket granskog men odlar också hybridasp som växer så det knakar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kraftig minskning av nya områdesskydd

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens beslut om skydd av skog minskade kraftigt i omfattning under 2019, jämfört med året innan. Den nya arealen naturvårdsavtal minskade med 74 procent och visar därmed den lägsta nivån på 20 år, enligt Skogsstyrelsens statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen fortsatt försvagad efter torkan 2018

  Etiketter: Skog
  Många bestånd som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är försvagade och torkstressade ökar dessutom risken för andra typer av skador, till exempel angrepp från granbarkborre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lars odlar björk på granmark

  Etiketter: Skog
  Lars Vikinge får ofta höra att han är lite galen som envisas med att bara plantera björk på sin mark, men han är tydlig med att han i huvudsak är en "barrproducent". Däremot tror Lars att det är viktigt att växla trädslag på markerna för att behålla markens vitalitet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stormen Laura fällde 500 000 kubikmeter – ökar risken för granbarkborre

  Etiketter: Stormfällning
  Ungefär 500 000 kubikmeter skog fälldes av stormen Laura, visar de första inventeringarna. Värst drabbade är de områden i södra Sverige som samtidigt är högriskområden för granbarkborre. De stormfällda granarna ökar risken för angrepp ytterligare och måste därför tas omhand. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Simon lyfter lövet

  Etiketter: Skog
  Lövsuccé är projektet som handlar om att öka andelen lövträd i olika åldrar och skapa en grön infrastruktur av lövträd, lövskogar och blandskogar. Det syftar också till att inspirera skogsföretagaren att se affärsmöjligheter som bidrar till ökad hållbar tillväxt och lönsamhet i skogsföretaget. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så kan skog brukas utan hyggen

  Etiketter: Skog
  Det går att bruka skogen utan att det blir kalhygge. Hyggesfritt skogsbruk kan bevara naturvärden, fornlämningar och friluftsliv. Därför ordnar Skogsstyrelsen en inspirationsdag om hyggesfritt skogsbruk på Scandic Borlänge den 14 mars. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor