Skogsstyrelsen

 • Nya kartor som speglar viltskadeproblematiken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  För att underlätta arbetet med att komma tillrätta med viltskador i ungskogen har Skogsstyrelsen tagit fram nya kartor som ger information om vilka geografiska områden som är mer eller mindre utsatta för skador orsakade av vilt. – Med hjälp av kartorna får vi kännedom om vilka områden som är mer skadeutsatta än andra. Förebyggande åtgärder, till exempel riktad skyddsjakt eller skogliga anpassningar, kan då riktas mot de områden där problemen är som störst. Det ger större möjligheter inom såväl älgförvaltningen som skogsbruket att nå målen, säger Magnus Kristoffersson, Skogsstyrelsens viltsamordnare region Nord. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor satsning mot skogsskador i regeringens budgetförslag

  Etiketter: Skog
  Regeringen föreslår att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador förstärks med 30 miljoner kronor årligen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmälda arealer för föryngringsavverkning fortsätter att minska

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna i Sverige anmälde i augusti i år mindre areal för föryngringsavverkning än under augusti förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna minskade i alla landsdelar utom i Norra Norrland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt rekordstora skador av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020, vilket är lika mycket som rekordåret 2019. I år ser vi de största skadorna i Svealand medan angreppen i Götaland tycks ha minskat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Webbinarium om miljöbalkens krav på egenkontroll

  Etiketter: Skog
  Torsdagen den 1 oktober kl. 10-11 anordnar Skogsstyrelsen ett webbinarium om miljöbalkens krav på att anmäla samrådspliktiga skogsbruksåtgärder och egenkontroll. Webbinariet hålls via Skype och riktar sig till skogliga verksamhetsutövare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nära 20 miljoner granbarkborrar fångade vid skyddade områden

  Etiketter: Skog
  Nästan 20 miljoner granbarkborrar har hittills fångats i Skogsstyrelsens 2 700 granbarkborrefällor vid skyddade områden. 5 000 granar kan ha räddats av åtgärden, som är en av flera som utförs för att begränsa angreppen av granbarkborrar och bevara granar med höga naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor skillnad i mäns och kvinnors skogsägande

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Kvinnor som äger skog är inte bara färre till antalet än män utan de äger också betydligt mindre brukningsenheter. Detta enligt ny strukturstatistik från Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Pausgympa med Herman

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ger förslag på övningar med redskap som du, kanske, har nära till hands. Vad sägs om en röjsåg eller några lamm? :-) / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Temadag Skogsbruk vid vatten

  Etiketter: Skog
  Välkomna att delta på en temadag kring skogsbruk och vatten i Stensåns avrinningsområde den 5/9. Per Ingvasson förevisar elfiske, öring och flodpärlmusslor och berättar om Stensåprojektet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Virkespriserna minskar i hela landet

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under andra kvartalet 2020 och har nu pågått i ett år, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 2,8 procent och sågtimmerpriset med 2,6 procent, i jämförelse med första kvartalet 2020. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor