Skogsstyrelsen

 • Satellitbilder hjälper värmländska skogsägare att röja

  Etiketter: Skog
  Skogsägare i Värmland kommer nu att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas och nu påbörjas ett utskick till cirka 300 berörda skogsägare./ Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Sök pengar för högre miljövärden

  Etiketter: Skog
  Det finns pengar att söka för åtgärder som höjer miljövärdena i din skog. Stöden du kan söka heter Skogens miljövärden och Nokås. Under 2019 finns det även möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Skogsstyrelsen om hur du tar hand om miljövärdena i din skog. Här får du fakta om stöden, inspiration och exempel på vad du kan ansöka om stöd för. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rekordfå skador på fornlämningar i skogen

  Etiketter: Skog
  Antalet skador på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk är det lägsta sedan Skogsstyrelsen började sin uppföljning 2012. Antalet skador eller grova skador har minskat från 20 till 13 procent och skadorna är lägre i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så ska skogen locka turister till Värmland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogen i Värmland har stor potential att locka turister till Värmland och bidra till både tillväxt och nya arbetstillfällen i länet. Men hur gör man? Den 22 mars är det kick-off för en satsning på naturturism i Värmland där företagare och skogsägare bjuds på både inspiration och konkreta idéer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Film om tillsyn för uthållig produktion

  Etiketter: Skog
  Filmen förklarar hur Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn som främjar skogsproduktion. Den tar upp exempel på dokument som markägaren kan komma att få från myndigheten i ett tillsynsärende. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hunden Aska är specialtränad för att hitta granbarkborrar

  Etiketter: Skog
  I år räknar Skogsstyrelsen med att angreppen i den sydsvenska skogen från den fruktade granbarkborren kommer att bli på rekordnivå....<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Västerbotten får nya skogspengar

  Etiketter: Skog
  Totalt nio miljoner delas ut till landets län för att skapa jobb och tillväxt i skogen. Västerbotten får 410 000 kronor.<br /> / Västerbottens Folkblad
  Läs mer
 • Vite om barkborreträd lämnas kvar

  Etiketter: Skog
  Skogsägare som lämnar kvar barkborreskadade träd i skogen efter lagstadgade datum riskerar vite, utdelat av Skogsstyrelsen. Skulle man upptäcka att andra skogsägare, till exempel grannar, inte sköter sig finns det alltså påtryckningsmedel. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Nio miljoner ska ge alla län jobb och tillväxt i skogen

  Etiketter: Skog
  Samtliga län får nu dela på nio miljoner kronor som Skogsstyrelsen beviljat för att ta fram regionala strategier för skogen. Syftet är att skogen ska bidra med jobb och tillväxt på ett konkret sätt i varje län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ordlista ska få myndigheter att kommunicera bättre

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket behöver en gemensam ordlista för att kunna kommunicera med varandra om naturvårdande skogsskötsel... / Land Skogsbruk
  Läs mer

Sidor