Skogsstyrelsen

 • Norra bekämpningsområdet för granbarkborre utökas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har beslutat att utöka det norra bekämpningsområdet för granbarkborre. Detta eftersom det finns risk för omfattande insektshärjningar inom de skogsområden som skadades under stormen ”Dagmar” i januari. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lägre anmälda avverkningsarealer under 2011

  Etiketter: Skog
  Den anmälda arealen för föryngringsavverkning uppgick under 2011 till 228 200 ha, vilket är en minskning med 16 procent eller 44 925 ha jämfört med 2010. Minskningen har skett i alla län förutom i Jämtlands län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsägare vill nå jämställdhet

  Etiketter: Skog
  De senaste åren har en hel del arbete lagts på att öka jämställdheten i skogen. ”Visst behövs det fler kvinnor i skogen. Oavsett bransch vinner man på att ha både män och kvinnor”, säger Lotte Melin, skogsägare från Malshult utanför Hästveda. / Kristianstadsbladet
  Läs mer
 • "Kommunen saknar koll på skogen"

  Etiketter: Skog
  764 hektar skogsmark. Jokkmokks kommuns skogsinnehav är omfattande - men inte prioriterat. - Kommunen har nog inte riktigt grepp om det här. De verkar inte ha kännedom om att de har skog i sin ägo, säger Nils-Åke Kuoljok, Skogsstyrelsen i Jokkmokk. / nsd.se
  Läs mer
 • KING i skogen ska ge svar

  Etiketter: Skog
  Du har säkert sett det själv: ristningar i träd, gamla raserade lador mitt i skogen eller rösen med stenar. Det är bland annat sådant som projektet Kulturarvet i Nordskandinaviska gammelskogar, KING, ska ta fasta på. I två dagar har representanter från Skogsstyrelsen, högskola och museer i Helgeland i Norge och Västerbotten i Sverige, samlats för att lägga upp arbetet med ett gemensamt projekt som ska öka kunskapen om spår och lämningar i våra skogar. / Västerbottens museum
  Läs mer
 • Köp inte plantan i säcken!

  Etiketter: Skog
  Ta reda på var skogsodlingsmaterialet kommer ifrån. Vänd dig till registrerade handlare. När du ska föryngra din skog finns mycket att tänka på. Det är ofta stora och långsiktiga investeringar som står på spel. Ett felaktigt val av skogsodlingsmaterial kan visa sig först många år senare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsriketkonferensen: Skogen i Skolan får extra resurser

  Etiketter: Skog
  Skogsriketkonferensen 9 februari 2012
  Regeringen och Skogsstyrelsen uppmärksammar Skogen i Skolan som i år får två miljoner kronor i extra resurser. Regeringsuppdraget gäller att utveckla insatser inom Skogen i skolan för att särskilt öka flickors intresse för det skogliga området. - Jag kan också avslöja en liten, men god nyhet. Det omtyckta projektet Skogen i Skolan får i år extra resurser till sin verksamhet. Detta tack vare mina medarbetares idoga arbete med att förankra Skogsriket på övriga departement i regeringen, denna gång utbildningsdepartementet i satsningar för ökad jämställdhet, sa Eskil Erlandsson. Dessutom presenterades ett nytt pris, Skogsbarometern och Monica Stridsman, gd Skogsstyrelsen informerade om olika former av stöd som för företagare inom skogssektorn.
  Läs mer
 • Naturskog skövlades i Skåne

  Etiketter: Skog
  Sju hektar naturskog med stort inslag av ek har kalhuggits på Hovdalaområdet. Efter kritik från både kommunekolog Lars-Erik Williams och politikern Jeanette Thelander (MP) samt ett antal privatpersoner hölls ett möte med ägaren, kommunala bolaget Hibab, som medgav att avverkningen gått för hårt fram. / Norra Skåne
  Läs mer
 • Röjde efter stormen - skogsägare riskerar åtal

  Etiketter: Skog
  Två skogsägare i Insjön riskerar åtal och böter för brott mot skogsvårdslagen. En har avverkat innan anmälan godkänts av Skogsstyrelsen och den andra - Sätergläntans kursgård - har inte gjort någon anmälan alls. – Vi litade på Mellanskog som skulle avverka, säger Mats Dybeck vid skolan. /DT.se
  Läs mer
 • Snö, storm och sork orsakade miljonskador i norr

  Etiketter: Skog
  Junistormen, snö och sork orsakade omfattande skogsskador och höga kostnader i de två nordligaste länen under 2011. Bara till omplanteringen efter sorkskadorna behövs över 20 miljoner plantor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor