Skogsstyrelsen

 • Naturskyddsföreningen väljer bort möjlighet att påverka

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen kommenterar Naturskyddsföreningens beslut att lämna ”Dialog om miljöhänsyn”. Skogsstyrelsen beklagar att Naturskyddsföreningen väljer att lämna flertalet arbetsgrupper inom projektet ”Dialog om miljöhänsyn”. Det är viktigt att alla delar av skogssektorn deltar för att få en gemensam syn på god miljöhänsyn och genomföra konkreta förbättringar i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsägare riskerar vite

  Etiketter: Skog
  Skogsföretaget Siljan Skog har varit delaktigt i att avverkningsanmäla skog med mycket höga naturvärden. Något som Skogsstyrelsen reagerat starkt på. – Men vi gjorde det aldrig för att avverka utan för att skynda på processen för skogsägarna att få skötselpengar, säger Ingemar Berling vid Siljan Skog. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Nytt samarbetsprojekt i Norr

  Etiketter: Skog
  Det behövs ett bättre samarbete mellan rennäringen och skogsnäringen i norra Sverige. Det anser Skogsstyrelsen som vill öka utbytet - och öka förståelsen - mellan de två grupperna. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Avverkning i Änokdeltat prövas igen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill fortfarande tillåta avverkning av urskogsartad fjällskog i det unika Änokdeltat. Detta trots att förvaltningsdomstolen slagit fast att avverkningen är oförenlig med naturvården. Skogstyrelsen har överklagat domen och ärendet ska nu prövas i Kammarrätten. Vi menar att tillståndet står i strid med skogsvårdslagen. / Naturskyddsföreningen
  Läs mer
 • Färre granar i skogen i framtiden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länets skogsägare måste redan nu börja planera för ett varmare klimat när man ska planterar ny skog enligt Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen. / SR P4 Jönköping
  Läs mer
 • Sveaskog registrerar 4 000 nya nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har genom nya inventeringar kunnat identifiera ytterligare 4 000 nyckelbiotoper på sin mark. Fältbesöken har gjorts på hundratusentals hektar. Nyckelbiotoperna är levererade till Skogsstyrelsen, som inom några veckor kommer att publicera dem i sin databas Skogens Pärlor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stigande lager av massaved och fallande lager av barrsågtimmer

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och flis uppgick till 8,3 miljoner m³f ub (kubikmeter barkat virke) per den 31 december 2011. Det är en ökning med 15 % eller 1,1 miljoner m³f ub jämfört med året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vargobservation nordväst om Kosta

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Personal från Skogsstyrelsen har observerat en varg nordväst om Kosta, man såg vargen vandra över Nässjön. Detta inträffade under måndagen. Det här rapporterar Smålandsposten. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Farligt i skogen efter stormen

  Etiketter: Skog
  Stormen Dagmar lämnade stora mängder rotvältor efter sig i Faluskogarna. Vad alla inte vet är att de kan utgöra en livsfara när de "faller tillbaka". – Man ska alltid vara försiktig runt rotvältor, säger Per-Olov Perols på Skogsstyrelsen. / Dalarnas tidningar
  Läs mer
 • Norra bekämpningsområdet för granbarkborre utökas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har beslutat att utöka det norra bekämpningsområdet för granbarkborre. Detta eftersom det finns risk för omfattande insektshärjningar inom de skogsområden som skadades under stormen ”Dagmar” i januari. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor