Skogsstyrelsen

 • Vad innebär metoden Mera tall?

  Etiketter: Skog
  Lär dig mer om metoden Mera tall och hur viktigt det är att jägare och skogsägare samverkar för balans mellan skog och vilt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fyra av tio kulturlämningar skadas vid föryngringsåtgärder

  Etiketter: Skog
  Andelen kulturlämningar som påverkas av föryngringsavverkning är den högsta sedan 2015 enligt Skogsstyrelsens uppföljning. Var femte kulturlämning har mer än ringa skador. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Miljontals granar dödades av granbarkborren 2020

  Etiketter: Skog
  Skadorna av granbarkborre når nya rekordnivåer. En slutlig inventering av årets skador visar att närmare 8 miljoner kubikmeter gran har dödats av skadeinsekten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmäld areal för föryngringsavverkning fortsatt mindre än 2019

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna i Sverige anmälde i oktober en något mindre areal för föryngringsavverkning än under oktober förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna ökade dock i Södra Norrland och Götaland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mindre virkeslager än förra hösten

  Etiketter: Skog
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 8,5 miljoner kubikmeter den 30 september 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik. Såväl lagren av barrsågtimmer som massaved var mindre än vid samma tid förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogens kolbalans och klimatet

  Etiketter: Skog
  Skogen i Sverige gör stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra ytterligare klimatnytta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Avverkning av granbarkborreangripna träd rekommenderas inte under vintern

  Etiketter: Skog
  Att bekämpa granbarkborrar genom att söka upp, avverka och transportera bort angripna träd är mest effektivt under sommarhalvåret. När granbarkborrarna gått i vintervila fungerar denna bekämpningsmetod betydligt sämre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen korrigerar statistik om träd och träddelar som lämnats vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen korrigerar statistik som varit felaktig sedan 2008. Statistiken rör kvantiteter av träd och träddelar som lämnats som hänsyn vid föryngringsavverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Godkända föryngringar på fortsatt hög och stabil nivå

  Etiketter: Skog
  Andelen föryngringsareal som uppfyller kraven i skogsvårdslagen, var vid Skogsstyrelsens senaste inventering 91 procent. Plantering är den föryngringsmetod som ger högst andel godkända föryngringar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Multiskadad ungskog uppmärksammas

  Etiketter: Skog
  Är den norrländska furan hotad? Den frågan ställer sig Tobias Gramner på Skogsstyrelsen, som är projektledare för ett samverkansprojekt som syftar till att öka kunskapen och vända trenden med multiskadad ungskog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor