Skogsstyrelsen

 • Effektivare skogsbruk med laserskanning

  Etiketter: Skog
  Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera skogliga grunddata till brukare av Sveriges skogar via den laserskanning som Lantmäteriet genomför. Uppdraget kommer bidra till en både ökad produktion som en effektivare miljöhänsyn inom skogsbruket. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Kvinnor i Stockholm får råd om sin skog i Dalarna och Gävleborg

  Etiketter: Skog
  I Stockholms län bor många som äger skog i Dalarna och Gävleborg. En hel del är kvinnor. Därför arrangerar Skogsstyrelsen nu för första gången träffar för så kallade utboende kvinnliga skogsägare i Stockholms län. Där de kan få råd om olika metoder som gör skogsbruket mer intressant. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Satellitbilder hjälper värmländska skogsägare röja

  Etiketter: Skog
  Skogsägare i Värmland kommer nu att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas och nu påbörjas ett utskick till cirka 300 berörda skogsägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kvinnor i Stockholm får råd om sin skog i Dalarna och Gävleborg

  Etiketter: Skog
  I Stockholms län bor många som äger skog i Dalarna och Gävleborg. En hel del är kvinnor. Därför arrangerar Skogsstyrelsen nu för första gången träffar för så kallade utboende kvinnliga skogsägare i Stockholms län. Där de kan få råd om olika metoder som gör skogsbruket mer intressant./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Satellitbilder hjälper värmländska skogsägare att röja

  Etiketter: Skog
  Skogsägare i Värmland kommer nu att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas och nu påbörjas ett utskick till cirka 300 berörda skogsägare./ Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Sök pengar för högre miljövärden

  Etiketter: Skog
  Det finns pengar att söka för åtgärder som höjer miljövärdena i din skog. Stöden du kan söka heter Skogens miljövärden och Nokås. Under 2019 finns det även möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Skogsstyrelsen om hur du tar hand om miljövärdena i din skog. Här får du fakta om stöden, inspiration och exempel på vad du kan ansöka om stöd för. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rekordfå skador på fornlämningar i skogen

  Etiketter: Skog
  Antalet skador på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk är det lägsta sedan Skogsstyrelsen började sin uppföljning 2012. Antalet skador eller grova skador har minskat från 20 till 13 procent och skadorna är lägre i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så ska skogen locka turister till Värmland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogen i Värmland har stor potential att locka turister till Värmland och bidra till både tillväxt och nya arbetstillfällen i länet. Men hur gör man? Den 22 mars är det kick-off för en satsning på naturturism i Värmland där företagare och skogsägare bjuds på både inspiration och konkreta idéer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Film om tillsyn för uthållig produktion

  Etiketter: Skog
  Filmen förklarar hur Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn som främjar skogsproduktion. Den tar upp exempel på dokument som markägaren kan komma att få från myndigheten i ett tillsynsärende. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hunden Aska är specialtränad för att hitta granbarkborrar

  Etiketter: Skog
  I år räknar Skogsstyrelsen med att angreppen i den sydsvenska skogen från den fruktade granbarkborren kommer att bli på rekordnivå....<br /> / Svt.se
  Läs mer

Sidor