Skogsstyrelsen

 • Stark ökning av anmäld avverkningsareal i Götaland

  Etiketter: Skog
  Intresset för att avverka skog ökade kraftigt i södra delarna av landet under augusti. Den totala arealen som anmälts för avverkning ökade med 26 procent i Götaland under augusti 2018 jämfört med motsvarande månad förra året, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den högsta noteringen för augusti månad sedan 2007 när månadsstatistiken började redovisas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsträff om varierat skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Varierat skogsbruk med inriktning mot viltvård. Förmiddagen sker i samarbete mellan Skogsstyrelsen och Jägareförbundet. Under förmiddagen kommer vi att titta på och diskutera olika exempel som gör skogen mer varierad och samtidigt skapar mer viltfoder. Vi kommer även att titta på ett viltvatten och hur en skogsbilväg kan göra skogen mer varierad och brandsäker. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fem distanskurser i höst

  Etiketter: Skog
  I november erbjuds åter igen fem kostnadsfria distanskurser under temat Skog med variation. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lars och Olofs skogsbruk tar vara på byns historia

  Etiketter: Skog
  Den enskilda vägen mot Trångåsen är välskött och stäcker sig 15 kilometer in i det som så sent som på 60-talet var väglöst land, förbi skog i olika åldrar, myrmark, höjder och ett fåtal hus. Kontrasten är slående när vi anländer till byn, där vi möts av två varsamt renoverade gårdar, etablerade av nybyggare i början av 1800-talet. Åker och betesmarker är restaurerade och omges av trägärdesgårdar. Genom betesmarkerna leder en stig och vid en gammal jordkällare finns en av många informationsskyltar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Replik: "Skogsstyrelsen ger förutsättningar för stärkt skogscertifiering"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsens arbete med inventering av nyckelbiotoper, med högre krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, ger förutsättningar att stärka naturvårdsarbetet. Tvärtemot vad BirdLife hävdar, tror vi det ökar möjligheten för en bra balans mellan produktion och miljö, skriver generaldirektör Herman Sundqvist. / Altinget
  Läs mer
 • Debatt: "Skogsstyrelsens agerande innebär en tillbakagång"

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens besked om att införa skilda nivåer för nyckelbiotoper i olika delar av landet var förvånande och kan få allvarliga konsekvenser för FSC-samarbetet. Myndighetens ledning klarar inte längre att balansera produktionsmålet mot miljömålet, skriver BirdLife Sveriges Lotta Berg, Christer Johansson och Åke Persson. / Altinget
  Läs mer
 • Något större lager av barrsågtimmer i år än förra sommaren

  Etiketter: Skog
  Lagren av barrsågtimmer beräknas ha legat på 2,4 miljoner kubikmeter den 30 juni 2018. Det är 15 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Insändare: Vår skogsmark blir helt värdelös

  Etiketter: Skog
  Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag och avsatt hundratals miljoner kronor till nyckelbiotopsinventering. / Norran
  Läs mer
 • Contorta föreslås bli tillåten i Götaland

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen föreslår att plantering av contortatall tillåts även i södra Sverige. / Skogsland
  Läs mer
 • Efter torkan: värsta barkborreangreppen på tio år i syd

  Etiketter: Skog
  I flera län i södra Sverige förekommer nu angrepp av granbarkborren som bedöms vara de värsta på tio år. Orsaken är värmen som gjort att skadeinsekten redan hunnit få avkommor som svärmar och det är ovanligt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor