Skogsstyrelsen

 • Kåberger lämnar Skogsstyrelsens styrelse

  Etiketter: Skog
  I februari begärde Tomas Kåberger att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Skogsstyrelsens styrelse. Vid denna veckans sammanträde, på torsdagsförmiddagen, fattade regeringen det formella beslutet. / Altinget
  Läs mer
 • 66 miljoner ska öka kompetens och samarbete om miljö i skogen

  Etiketter: Skog
  Nu finns totalt 66 miljoner kronor att söka för organisationer och företag för att öka kompetensen kring miljö och effekter av klimatpåverkan i skogen. Pengarna ska gå till samarbeten, kurser, kompetensutveckling och informationsinsatser. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kraftig ökning av anmäld avverkningsareal i Norrland

  Etiketter: Skog
  Anmäld areal för avverkning i Norrland var i mars 20 procent större än i mars förra året, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. Ökningen har skett gradvis under 2018. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Effektiv tillsyn från helikopter

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen testar nya grepp i sitt tillsynsarbete och byter bil mot helikopter för att kontrollera skogsägares arbete med avverkning och återväxt. Gotland är först ut i landet./ Helagotland.se
  Läs mer
 • Dags att plantera?

  Etiketter: Skog
  Nu är det tid för plantering. Du kan plantera skog på nästan alla marktyper. Men det finns några ställen där du inte bör plantera, exempelvis i anslutning till forn- och kulturlämningar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Antalet levererade skogsplantor ökade under 2017

  Etiketter: Skog
  Antalet levererade skogsplantor ökade med nära nio procent under 2017 jämfört med året innan, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Under året levererades totalt 375 miljoner plantor och det är framförallt produktionen av granplantor som ökat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökad volym hänsynsträd och död ved men lämnade frö- och skärmträd minskar

  Etiketter: Skog
  Resultaten från den senaste uppföljningen av miljöhänsyn i skogen visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnats som hänsyn ligger på runt 6,5 skogskubikmeter per hektar vardera och ökar något. För volymen lämnade frö- och skärmträd ser den nedåtgående trenden ut att fortsätta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fler träd lämnas kvar när skogen föryngras

  Etiketter: Skog
  Mängden träd och död ved som lämnas kvar i skogen med hänsyn till miljön ökar, men det lämnas även mer av skyddszoner. Det visar statistiken från den senaste årliga uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort i samband med skog som föryngrats efter avverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 5 tips för en bra beställning

  Etiketter: Skog
  Din beställarkompetens är avgörande för om du ska kunna omsätta dina mål med skogen i praktiken. En uppdaterad skogsbruksplan, anpassad till dina mål med skogen är ett viktigt underlag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Osäker framtid för övervakning av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  Sedan 1995 finns en obruten serie resultat från övervakningen av granbarkborrestammen i Sverige. Pengarna till övervakningen har dragits in och nu äskar Skogsstyrelsen pengar från regeringen för ett stärkt arbete med skogsskador vilket bland annat innefattar att övervakningen ska kunna fortsätta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor