Skogsstyrelsen

 • Avverkningskostnaderna minskade marginellt under 2017

  Etiketter: Skog
  Avverkningskostnaden för föryngringsavverkning och gallring minskade marginellt i landet under 2017 jämfört med året innan. Det visar ny statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • För höga betesskador i nästan alla inventerade områden

  Etiketter: Skog
  I bara ett av 31 inventerade älgförvaltningsområden i Götaland är skadorna efter viltbete på tall på en tolerabel nivå. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering. Skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket. Dessutom visar en ny prognos att tillgången på foder för älgen minskar på många håll vilket riskerar att öka betestrycket ytterligare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya råd ska minska risken för ras i skogen

  Etiketter: Skog
  Klimatförändringarna väntas ge ett mer extremt väder med tätare skyfall och vintrar utan djup tjäle. Därmed ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer Skogsstyrelsen med nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen ska göra sektorn mer jämställd

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Hur jämställd är egentligen skogssektorn i Sverige? Har kvinnor och män samma möjligheter till karriär, hur är villkoren för kvinnor och hur är makt och inflytande fördelat? Det har Skogsstyrelsen fått i uppdrag att utreda men också komma med konkreta förslag på förbättringar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Görans skog är helt förstörd av älgen

  Etiketter: Skog
  30 hektar av Göran Fahléns tallskog har helt ätits upp av älg under vintern. Skogsstyrelsen menar att det är de mest omfattande betesskadorna de har sett i Västernorrland. – Det beror på storleken och att det är en så omfattande skada, säger Anna Marntell som är skadesamordnare på Skogsstyrelsen region nord. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Efter extrema vintern: ”Värsta betesskadorna vi sett i Västernorrland”

  Etiketter: Skog
  Ett av de största områden med färska betesskador på tall som Skogsstyrelsen fått kännedom om lokalt har upptäckts i Västernorrland. Totalt handlar det om cirka 30 hektar självföryngrad tallungskog norr om Kramfors som under den snörika vintern i princip totalförstörts av älgarnas bete. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmälda avverkningsarealen fortsätter att öka i Norra Norrland

  Etiketter: Skog
  Den areal som anmälts för avverkning fortsätter att öka under maj i Norra Norrland. Ökningen låg på 29 procent jämfört med samma månad året innan, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regeringen ökar takten för en jämställd skogssektor

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Politik & Ekonomi
  Regeringen vill öka jämställdheten mellan kvinnor och män i skogssektorn och tar flera initiativ för att öka takten i arbetet. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att utvärdera tidigare jämställdhetsarbete samt föreslå nya åtgärder. Dessutom har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjudit in till ett rundabordssamtal om jämställdhet och Näringsdepartementet och har tagit initiativ till ett WikiGap-event för att lyfta fram skogens kvinnor på internet. / Regeringen
  Läs mer
 • Fritt jobb med stor omväxling

  Maria Nilsson är skogskonsulent med många års erfarenhet. – Det är ett roligt och omväxlande jobb, som kan innebära allt från inventering, till att arbeta med skogskunskap för grundskoleklasser, säger hon. Maria är också Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Dalarna-Gävleborg. / ATL
  Läs mer
 • Värmen gynnar tallstekel – angrepp i södra Sverige

  Etiketter: Skog
  Den senaste tidens varma väder har gynnat den röda tallstekeln. Rapporter kommer nu från många platser i södra Sverige om angrepp på tallskog där stekelns larver äter upp tallarnas barr och minskar tillväxten i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor