Skogsstyrelsen

 • Kraftigt ökat intresse för avverkningsanmälningar i Götaland

  Etiketter: Skog
  Den areal som skogsägare anmälde för avverkning under oktober ökade med 24 procent i Götaland, jämfört med samma månad förra året, visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. Det är den högsta noteringen för oktober månad sedan 2009 i Götaland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Färre älgar för ökad skogsproduktion

  Etiketter: Skog
  För att förbättra produktionen i den svenska skogen måste älgstammen minskas betydligt, konstaterar Skogsstyrelsen i en ny rapport. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Förslag: så kan tillväxten öka i skogen

  Etiketter: Skog
  För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya förslag för ökad tillväxt i skogen på seminarium i Örebro

  Etiketter: Skog
  Mycket talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att växa och spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att möta detta behöver tillväxten i skogen öka. Men hur ska det gå till? Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn tagit fram en mängd förslag som kan bidra till ökad skogsproduktion och på ett seminarium i Örebro 13 november ska nu framtidens skogsbruk diskuteras. / Örebronyheter
  Läs mer
 • Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen gör varje kvartal en undersökning om virkeslager. Vi redovisar resultaten per typ av råvara och virkesbalansområde. Massaveden redovisar vi även per sortiment och lagringsplats. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stiger fram ur skogens djup

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  För historikern handlar arbetet ibland om att göra det osynliga synligt. Det var också ett av syftena när Skogshistoriska sällskapet tillsammans med kvinnliga skogsnätverk, Linnéuniversitetet och Skogsstyrelsen arrangerade en dag kring Kvinnans roll i skogshistorien. / VK.se
  Läs mer
 • 70 miljoner till skogsägare med nyckelbiotopsrika marker

  Etiketter: Skog
  Under årets åtta första månader har Skogsstyrelsen betalat ut 70 miljoner kronor i ersättning till skogsägare som fått formellt skydd av sina nyckelbiotopsrika marker. Ytterligare cirka 50 miljoner beräknas betalas ut innan årets slut. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Länsstyrelsen har fått 1,5 miljoner till regionalt skogsprogram för Norrbotten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsstyrelsen har beviljat Länsstyrelsen Norrbotten 1,5 miljoner kronor för att ta fram ett regionalt skogsprogram för länet. Medlen avser år 2018 och arbetet kommer att ske i samverkan med Region Norrbotten och Skogsstyrelsen. / Länsstyrelsen Norrbotten
  Läs mer
 • Anders och Ronnies lyckade planering vid kulturlämningarna

  Etiketter: Skog
  När Anders Lysén skulle avverka på sitt skogsskifte visste han att det krävs bra planering på barmark för att bevara de kulturlämningar som fanns i området. Ronnie Einarsson från Norrskog, som skötte planeringen, förklarar tankegångarna bakom den lyckade insatsen för kulturmiljön. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt stigande virkespriser

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Leveransvirkespriserna på sågtimmer och massaved steg med 5,5 procent respektive 3,4 procent under tredje kvartalet, jämfört med det andra kvartalet 2018. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor