Skogsstyrelsen

 • Oförändrad avverkningsanmäld areal - men ökade 32 gånger i fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  Under april 2021 ökade arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog med 21 procent, jämfört med april 2020. Detta visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skogar var under april 2021 knappt trettiotvå gånger större än april förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny teknik används i kampen mot almsjukan

  Etiketter: Skog
  Genom att använda artificiell intelligens och maskininlärning hoppas nu Skogsstyrelsen på att hitta ett effektivare sätt att bekämpa almsjukan och rädda Gotlands almar. "Detta kan bli ett viktigt komplement till jobbet vi gör i fält. Kan vi få bättre underlag om var det finns alm och almsjuka är vi bättre rustade i bekämpningen och har större möjligheter att rädda Gotlands almar", säger Karin Wågström, skogskonsulent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Gynna granbarkborrens fiender: "Hjälper oss hålla nere mängden granbarkborrar"

  Etiketter: Skog
  Myrbaggar, styltflugor och hackspettar – alla är de exempel på naturliga fiender till granbarkborren. Preliminära analyser visar att mängden fiender troligen ökat. Det kan ha stor betydelse för hur stora skadorna blir i år. "De naturliga fienderna till granbarkborren kan hjälpa oss att hålla nere populationen av granbarkborre. Att spara redan döda granar och vindfällen med harmlösa barkborrearter kan vara ett sätt att gynna dessa fiender", säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen, som på onsdagen föreläste under Granbarkborreveckan.
  Läs mer
 • Ändringar av Skogsstyrelsen föreskrifter till skogsvårdslagen ute på remiss

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen som nu är ute på remiss. De nya föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 april 2022. Bert Krekula, ansvarig för föreskriftsarbetet: "Det är en begränsad översyn av föreskriften och ändringarna handlar mestadels om krav på plantantal, godkända trädarter på olika marktyper, förtydligande av vilka trädarter som är inhemska och regler för användning av contortatall". / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Granbarkborrefällor kan användas som komplement: "Viktigast gå ut i egna skogen"

  Etiketter: Skog
  Fällor är effektiva som övervakningsinstrument. För den enskilda skogsägaren kan det alltså vara av värde att ha fällor i egen skog för att se när insekterna svärmar just där, men också för att bekämpa granbarkborren, skriver Kerstin Ström, Skogsstyrelsen, i en debattartikel i Land Skogsbruk. Hon är Skogsstyrelsens projektledare för Stoppa borrarna: "Den absolut viktigaste bekämpningsmetoden är att under svärmningen var fjärde vecka under maj till september gå ut i sin skog och identifiera och åtgärda nya angrepp, det som kallas sök och plock." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Ny rapport om klimatpåverkan från dikad torvmark: "Hälften av biltrafikens utsläpp"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Utsläpp av växthusgaser från dikad torvmark i den svenska skogen motsvarar drygt halva utsläppen från biltrafiken. I en rapport visar Skogsstyrelsen att det finns en stor potential för att minska utsläppen av växthusgaser från dessa marker. Utsläpp av växthusgaser från dikad torvmark som är skogsmark motsvarar cirka 6,5 miljoner ton koldioxid per år enligt Sveriges rapportering till FN och EU, vilket motsvarar drygt halva utsläppen från biltrafiken. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Forskare styrker att Nature-artikeln innehöll kraftig överskattning av skogsavverkning

  Etiketter: Skog
  Den uppmärksammade artikeln i Nature om att avverkningen av skog under senare år ökat kraftigt i bland annat Sverige innehöll felaktiga resultat. Det har tidigare framförts av Skogsstyrelsen och får nu också stöd av ny artikel i Nature som 33 europeiska forskare står bakom. "Vi konstaterade att felaktigheterna måste bero på den metod som forskarna använt", säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Inför Granbarkborreveckan: Granbarkborrarna har på tre år förstört virke värt 8 miljarder kronor

  Etiketter: Skog
  De senaste tre åren har granbarkborren dödat 18 miljoner kubikmeter gran. Det motsvarar virket på ungefär 400 000 lastbilar med släp och 8 miljarder kronor i virkesvärde. Nu vill Skogsstyrelsen och projektet Stoppa borrarna öka kunskapen hos skogsägare och skogliga aktörer inför årets svärmning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen positiv till skogsutredningens förslag: "Nu behövs politiska beslut om skogen"

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ställer sig bakom majoriteten av skogsutredningens förslag och instämmer i att det behövs politiska ställningstaganden om vad skogen ska användas till. En parlamentarisk beredning bör tillsättas för att lösa målkonflikter mellan politikområdena, skriver Skogsstyrelsen i sitt remissvar. "Tydlighet om mål, roller och ansvar bidrar till förutsägbarhet för både skogsägare och myndigheter", säger Herman Sundqvist, generaldirektör. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rapport ger samlad kunskap om skötselbehovet i skyddad skog

  Etiketter: Skog
  Rapporten ”Behov av naturvårdande skötsel i skogar med biotopskydd och naturvårdsavtal” beskriver Skogsstyrelsens tidigare kartläggning av skötselbehoven i drygt 11 000 skyddade områden. Det är det mest omfattande kunskapsunderlaget hittills om skötselbehovet i skog som skyddats av Skogsstyrelsen. "Det här kunskapsunderlaget skapar förutsättningar för ett rationellt och kostnadseffektivt arbete med naturvårdande skötsel. Rätt skötsel, på rätt plats och vid rätt tid", säger Emma Liljewall, naturvårdsspecialist. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor