Skogsstyelsen

 • Allt mindre areal anmäls för avverkning - minskar i 19 av 21 län

  Etiketter: Skog
  Även i december fortsatte intresset för att avverka skog att minska. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 27 procent jämfört med samma tid 2018. Mest minskade anmälningarna i Götaland och Södra Norrland. Minskningen omfattar 19 av 21 län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mycket kvar att göra för att miljömålet Levande skogar ska nås

  Etiketter: Skog
  Miljöarbetet i skogen utvecklas i rätt riktning. Men om miljömålet Levande skogar ska nås till 2020 är arbetet med grön infrastruktur och skydd av skogar med höga naturvärden betydande åtgärder för att driva mot målet, säger Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer