skogsstrategi

 • EU:s framtida skogsstrategi: högkvalitativ förvaltning av EU:s skogar och skogsområden

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  EU bör främja skogsförvaltningsmodeller som säkerställer att skogar är miljömässigt, samhälleligt och ekonomiskt hållbara, anser Europaparlamentet. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • Landsbygdsminister Jennie Nilsson tar del av Skånsk skogsstrategi

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skånsk skogsstrategi är ett led i att regionalisera det nationella skogsprogrammet. Den vilar på fyra huvudområden; innovation, miljö, rekreation och produktion. En bärande princip för strategin är att dessa knyts samman så att en gemensam väg framåt är möjlig, grundad på samsyn och dialog. Denna eftersträvade dialog, nu och i framtiden, utgör huvudbudskap för lanseringseventet den 25 augusti 2020 som landsbygdsminister Jennie Nilsson deltar digitalt vid. / Näringsdepartementetl
  Läs mer
 • Välkommen till lanseringen av skånsk skogsstrategi!

  Etiketter: Skog
  Nu är Skånsk skogsstrategi klar! Lanseringen sker digitalt, men medier har möjlighet att delta på plats och har då möjlighet att ställa frågor till de medverkande. Eventet sker 25 augusti från Alnarpsparken, bakom Slottet, kl 15.00-16.30. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Skogsägaren Kristina Boman: "Nu vet vi vad vår skog kan ge oss"

  Etiketter: Skog
  För Kristina Boman ligger det en otrolig stolthet i att sköta sin skog på bästa sätt. För henne blev Skogssällskapets Skogsstrategi ett sätt att få en tydligare bild av vad skogen kan ge som dessutom visade att avkastningen kunde öka. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Gotlands skogar – en viktig resurs för regional utveckling

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Gotlands skogliga intressenter har tillsammans tagit fram en regional skogsstrategi. Det handlar om en långsiktig inriktning för hur skogarnas många och unika värden – ekonomiska, sociala och klimat- och miljömässiga – på olika sätt ska bidra till en hållbar utveckling. Nästan halva Gotland består av skogsmark och nu påbörjas ett arbete med att ta strategin från ord till handling. / Länsstyrelsen Gotlands län
  Läs mer
 • 10 miljoner till landets län ska stärka skogen som tillväxtmotor

  Etiketter: Skog
  Landets län får nu 10 miljoner kronor som Skogsstyrelsen fördelar för att ytterligare förstärka skogens roll i samhällsutvecklingen och som regional tillväxtmotor. (Lista med länsfördelning nedan!) Pengarna ska gå till att ta fram och förverkliga regionala skogsstrategier där skogen ska bidra till en hållbar regional tillväxt och nya jobb. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ​Nu går Skånsk skogsstrategi ut på remiss

  Etiketter: Skog
  Ett förslag till ny skånsk skogsstrategi är nu klar. Totalt föreslås 19 centrala insatser för de fyra huvudområdena Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation. Landshövding Anneli Hulthén och styrgruppens ordförande Ann Marke, LRF, ser det breda anslaget och dialogen som vägen framåt. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • ​Bred uppslutning kring Skånsk skogsstrategi

  Etiketter: Skog
  Nu tas ett viktigt steg mot en skånsk skogsstrategi. Idag öppnar webbplatsen skanskskogsstrategi.se. Själva strategin släpps i maj 2020. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Vill du veta mer om tjänsten skogsstrategi?

  Etiketter: Skog
  Ta kontakt med din lokala skogsförvaltare. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Småland tar fram egen skogsstrategi

  Etiketter: Skog
  Tolv regionala aktörer har tagit fram en gemensam handlingsplan för att få skogliga värden i Småland att blomstra. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor