skogsstrategi

 • Gotlands skogar – en viktig resurs för regional utveckling

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Gotlands skogliga intressenter har tillsammans tagit fram en regional skogsstrategi. Det handlar om en långsiktig inriktning för hur skogarnas många och unika värden – ekonomiska, sociala och klimat- och miljömässiga – på olika sätt ska bidra till en hållbar utveckling. Nästan halva Gotland består av skogsmark och nu påbörjas ett arbete med att ta strategin från ord till handling. / Länsstyrelsen Gotlands län
  Läs mer
 • 10 miljoner till landets län ska stärka skogen som tillväxtmotor

  Etiketter: Skog
  Landets län får nu 10 miljoner kronor som Skogsstyrelsen fördelar för att ytterligare förstärka skogens roll i samhällsutvecklingen och som regional tillväxtmotor. (Lista med länsfördelning nedan!) Pengarna ska gå till att ta fram och förverkliga regionala skogsstrategier där skogen ska bidra till en hållbar regional tillväxt och nya jobb. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ​Nu går Skånsk skogsstrategi ut på remiss

  Etiketter: Skog
  Ett förslag till ny skånsk skogsstrategi är nu klar. Totalt föreslås 19 centrala insatser för de fyra huvudområdena Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation. Landshövding Anneli Hulthén och styrgruppens ordförande Ann Marke, LRF, ser det breda anslaget och dialogen som vägen framåt. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • ​Bred uppslutning kring Skånsk skogsstrategi

  Etiketter: Skog
  Nu tas ett viktigt steg mot en skånsk skogsstrategi. Idag öppnar webbplatsen skanskskogsstrategi.se. Själva strategin släpps i maj 2020. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Vill du veta mer om tjänsten skogsstrategi?

  Etiketter: Skog
  Ta kontakt med din lokala skogsförvaltare. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Småland tar fram egen skogsstrategi

  Etiketter: Skog
  Tolv regionala aktörer har tagit fram en gemensam handlingsplan för att få skogliga värden i Småland att blomstra. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Så ska Statens fastighetsverks skogsbruk bidra med största möjliga samhällsnytta

  Etiketter: Skog
  Statens fastighetsverks nya strategi för Hållbar skog
  Statens fastighetsverk (SFV) är Sveriges största markförvaltare. Merparten av markerna ligger i nordvästra Sverige och omfattar stora fjällområden och skogar, men i innehavet ingår även kulturhistoriskt intressanta fastigheter och donationsfastigheter i södra Sverige. I många fall har skogarna speciella värden som kräver stor hänsyn i brukandet. Under 2016 fick Statens fastighetsverk i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för Hållbart skogsbruk. Genom strategin vill Statens fastighetsverk förverkliga sin vision om ett skogsbruk med största möjliga samhällsnytta. / Statens fastighetsverk
  Läs mer
 • DEBATT: Mer vetenskaplig förankring i skogspolitiken efterfrågas

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Bioekonomi i dess nuvarande utformning är inte räddningen för klimatet, men kanske för skogsindustrin, det menar Kaisa Raitio, en av de 68 finska forskare som i mars kritiserade den väg som skogspolicyn tagit in på i ett gemensamt utskick./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Nationella skogsprogrammet tog Bucht till Paper Province

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Paper Province har haft besök av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht som leder arbetet med det nationella skogsprogrammet. Det vill säga framtagandet av en långsiktig skogsstrategi som främjar utvecklingen av en bioekonomi och tillvaratar skogens fulla potential. Det blev ett informativt och givande möte. / Paper Province
  Läs mer
 • Ny skogsstrategi för EU – hur påverkar den dig?

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I slutet av förra månaden antog EU-parlamentet en ny skogsstrategi, efter tre års arbete i kommissionen och ett halvår i just parlamentet. Huvuddragen i strategin är att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användande av skogens råvaror och stärka skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa mer jobb. / Stora Enso
  Läs mer

Sidor