skogsstrategi

 • ​Bred uppslutning kring Skånsk skogsstrategi

  Etiketter: Skog
  Nu tas ett viktigt steg mot en skånsk skogsstrategi. Idag öppnar webbplatsen skanskskogsstrategi.se. Själva strategin släpps i maj 2020. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Vill du veta mer om tjänsten skogsstrategi?

  Etiketter: Skog
  Ta kontakt med din lokala skogsförvaltare. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Småland tar fram egen skogsstrategi

  Etiketter: Skog
  Tolv regionala aktörer har tagit fram en gemensam handlingsplan för att få skogliga värden i Småland att blomstra. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Så ska Statens fastighetsverks skogsbruk bidra med största möjliga samhällsnytta

  Etiketter: Skog
  Statens fastighetsverks nya strategi för Hållbar skog
  Statens fastighetsverk (SFV) är Sveriges största markförvaltare. Merparten av markerna ligger i nordvästra Sverige och omfattar stora fjällområden och skogar, men i innehavet ingår även kulturhistoriskt intressanta fastigheter och donationsfastigheter i södra Sverige. I många fall har skogarna speciella värden som kräver stor hänsyn i brukandet. Under 2016 fick Statens fastighetsverk i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för Hållbart skogsbruk. Genom strategin vill Statens fastighetsverk förverkliga sin vision om ett skogsbruk med största möjliga samhällsnytta. / Statens fastighetsverk
  Läs mer
 • DEBATT: Mer vetenskaplig förankring i skogspolitiken efterfrågas

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Bioekonomi i dess nuvarande utformning är inte räddningen för klimatet, men kanske för skogsindustrin, det menar Kaisa Raitio, en av de 68 finska forskare som i mars kritiserade den väg som skogspolicyn tagit in på i ett gemensamt utskick./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Nationella skogsprogrammet tog Bucht till Paper Province

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Paper Province har haft besök av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht som leder arbetet med det nationella skogsprogrammet. Det vill säga framtagandet av en långsiktig skogsstrategi som främjar utvecklingen av en bioekonomi och tillvaratar skogens fulla potential. Det blev ett informativt och givande möte. / Paper Province
  Läs mer
 • Ny skogsstrategi för EU – hur påverkar den dig?

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I slutet av förra månaden antog EU-parlamentet en ny skogsstrategi, efter tre års arbete i kommissionen och ett halvår i just parlamentet. Huvuddragen i strategin är att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användande av skogens råvaror och stärka skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa mer jobb. / Stora Enso
  Läs mer
 • EU röstar för strategi som vill öka andelen urskog

  Etiketter: Skog
  Europaparlamentet röstade på tisdagen för en skogsstrategi för EU, som innebär att Sverige uppmanas ta stora delar skogsmark ur produktion för att bli urskog. / Redeye
  Läs mer
 • EU:s nya skogsstrategi

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vad innebär EU:s nya skogsstrategi för Sverige? Välkommen till Europahuset klockan 12:15 den 13 april för att ta del av information om den europeiska skogsnäringen och varför EU förbereder en skogsstrategi. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • Skogsstrategi engagerar politikerna

  Etiketter: Skog
  Samhällsbyggnadsförvaltningen har jobbat fram ett förslag till strategi för den skogsmark som kommunen äger. Det är planeringsenhetens Bert Pilo som tagit fram det 20 A4-sidor långa styrdokumentet om hur kommunens 1 400 hektar stora skogsinnehav bör förvaltas. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer

Sidor