Skogssstyrelsen

 • Fortsatt låg nivå för bildande av nya områdesskydd

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd är fortsatt lågt i förhållande till tidigare år. År 2020 bildades 123 nya biotopskyddsområden och 45 nya naturvårdsavtal med en sammanlagd produktiv skogsmarksareal på 727 respektive 332 hektar. Sammanlagt har drygt 2,7 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och nästan 529 000 kronor för naturvårdsavtalen sedan år 1993. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökande anmäld avverkningsareal i maj

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal ökade med 25 procent i maj 2013 jämfört med motsvarande månad 2012. Under maj 2013 steg anmäld avverkningsareal med 25 procent till 18 900 hektar jämfört med motsvarande månad förra året. På länsnivå steg anmäld avverkningsareal i 14 av 21 län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer