Skogsskötselserien

 • Nytt kapitel i Skogsskötselserien om skogens bidrag till klimatarbetet

  Etiketter: Bioenergi
  Skogen i Sverige har länge gjort stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra än mer klimatnytta. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Claes Fries får ärofyllt skogspris

  Etiketter: Skog
  Claes Fries tilldelas Guldkvisten för att ha säkerställt att många års skogsforskning och tusentals forskares insatser når skogsanställda och intresserade familjeskogsbrukare. Tack vare honom har vi nu den moderna, stora skogsskötselläroboken, Skogsskötselserien. Det är en avgörande insats för att få ut moderna skogsskötselkunskaper i praktiken. / Skogen
  Läs mer
 • Skogsskötselserien går i mål med friluftsliv och rekreation

  Etiketter: Skog
  Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation är temat för det tjugonde och sista kapitlet i den digitala läroboken Skogsskötselserien som släpps idag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kan du allt om skog?

  Etiketter: Skog
  Bevisa det genom att besvara skogsquizet! Alla svar finns på de skogliga kunskapswebbarna: Kunskap direkt, Skogsskötselserien, Säker skog, SkogsSverige, Skogsencyklopedin, Skogsforsks Kunskapsbank och Skogsskada.
  Läs mer