skogsskötsel

 • Remiss Skogsskötsel med nya möjligheter

  Etiketter: Skog
  En hög skogsproduktion är ett centralt medel för att uppnå en uthållig utveckling och KSLA ser positivt på att Skogsstyrelsen har bjudit in skogsbruket, forskningen och andra intressenter att ge förslag på produktionshöjande åtgärder. / KSLA
  Läs mer
 • Ordlista ska få myndigheter att kommunicera bättre

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket behöver en gemensam ordlista för att kunna kommunicera med varandra om naturvårdande skogsskötsel... / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Hård kritik av skogsrapport

  Etiketter: Skog
  Rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter, framtagen av en arbetsgrupp under Skogsstyrelsen, når inte upp till de krav som kan ställas på... / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Remiss Skogsskötsel med nya möjligheter

  Etiketter: Skog
  KSLA har beretts tillfälle att till Skogsstyrelsen lämna synpunkter på rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter. / KSLA
  Läs mer
 • Storsatsning på skogsforskning vid SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner kronor på forskning om trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik vid SLU, Umeå universitet, Uppsala universitet och Science For Life Laboratory. / SLU
  Läs mer
 • Vem bestämmer över skogen? Nytt nummer av tidningen Skogsvärden

  Etiketter: Skog
  Många är överens om att man vill ha en mer varierad skogsskötsel i de svenska skogarna. Samtidigt visar forskning att många markägare upplever det som riskfyllt att göra stora avsteg från hur de tidigare har skött skogen. Så hur kan då skogsägare inspireras till en mer varierad skogsskötsel? Och vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja att bruka skogen hållbart? I nya numret av tidningen Skogsvärden samlade vi fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • TTT – ett recept för bättre skogsproduktion

  Etiketter: Skog
  Trädslag, tidpunkt, täthet. Det är de tre grundbultarna för ett enkelt recept för bättre skogsskötsel, ett av insatsområdena i Skogsstyrelsens projekt för att förbättra produktionen i skogen. / ATL
  Läs mer
 • Barnspel om skogen får nya funktioner

  Appen med ett spel för barn om skogen och skogsskötsel har laddats ner 100 000 gånger sedan lanseringen förra året. Nu lanserar Södra nya funktioner i spelet. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Gran på rätt mark – lönsamt, klimatsmart och vackert

  Etiketter: Skog
  – Granen är Sveriges viktigaste gröda, tätt följd av tallen. Vi ska odla gran för att den är ekonomiskt viktig! Det anser Pelle Gemmel, professor emeritus i skogsskötsel och före detta skogsvårdschef på skogsbolaget SCA. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ta vara på lövet - röj i tid

  Etiketter: Skog
  Se Skogsstyrelsens skogsskötselspecialist Per Hazell berätta om hur du kan skapa en lövskog eller blandskog från ett utgångsläge med mycket självföryngrad björk. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor