skogsskötsel

 • PEFC skapar snabbspår till skogsvården - anpassar kompetenskraven efter Corona-situationen

  Etiketter: Skog
  Det största certifieringssystemet för hållbart skogsbruk, PEFC, har beslutat anpassa kraven som en följd av COVID-19. Stora delar av skogsvården utförs normalt av arbetskraft från andra länder men många kan inte komma till Sverige i år. Det finns samtidigt företag i andra sektorer där den normala verksamheten läggs ned eller är i vänteläge med personal som skulle kunna arbeta i skogen. / PEFC
  Läs mer
 • Översikt av PlanVis och exempel på användningsområden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya rapporten ”Overview of the PlanWise application and examples of its use“ ger en överblick av hur PlanVis kan användas för att analysera effekten av skogsskötseln för olika skogliga ekosystemtjänster och indikatorer för biodiversitet. Dessutom ges flera exempel där PlanVis har använts i olika forskningsprojekt. / SLU
  Läs mer
 • Skogen är vår framtid

  Etiketter: Skog
  Skogens dag anordnades av Skogstekniska klustret, Länssstyrelsen Västerbotten, SLU och Umeå universitet
  Vem äger rätten till skogen? Vilka metoder ska användas? Kommer vi att markbereda i framtiden? Hur påverkar framtidens skogsskötsel klimatet? Vad har unga för syn på framtiden? Många frågor kom upp för dialog och genomlysning vid Skogens dag 2020. Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet är arrangörer för sjätte året i rad. #skogensdag
  Läs mer
 • Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för bevara den biologiska mångfalden. Men oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om kostnaderna gör att åtgärderna inte utförs, visar en studie från Skogforsk. Studien ger också förslag på hur naturvårdande skötsel kan underlättas. / Skogforsk
  Läs mer
 • Eftersatt skötsel av skyddad skog – mer än hälften släpar efter

  Etiketter: Skog
  I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Det visar en landsomfattande inventering av över 12 000 områden som Skogsstyrelsen gjort. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 250-årig kunskap i nytt ljus

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Pelle Gemmel har tittat bakåt i historien och mött en av sina företrädare, professor Trozelius. Han var en av författarna till landets första bok om skogsskötsel. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Remiss Skogsskötsel med nya möjligheter

  Etiketter: Skog
  En hög skogsproduktion är ett centralt medel för att uppnå en uthållig utveckling och KSLA ser positivt på att Skogsstyrelsen har bjudit in skogsbruket, forskningen och andra intressenter att ge förslag på produktionshöjande åtgärder. / KSLA
  Läs mer
 • Ordlista ska få myndigheter att kommunicera bättre

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket behöver en gemensam ordlista för att kunna kommunicera med varandra om naturvårdande skogsskötsel... / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Hård kritik av skogsrapport

  Etiketter: Skog
  Rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter, framtagen av en arbetsgrupp under Skogsstyrelsen, når inte upp till de krav som kan ställas på... / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Remiss Skogsskötsel med nya möjligheter

  Etiketter: Skog
  KSLA har beretts tillfälle att till Skogsstyrelsen lämna synpunkter på rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter. / KSLA
  Läs mer

Sidor