skogsskador

 • Skogsstyrelsen: Se över din skog efter snöovädret

  Etiketter: Skog
  Det kraftiga snöovädret över norra Sverige mattas nu av. Det kan ha uppstått skador på skog och som skogsägare är det viktigt att du ser över din fastighet. Men var noga med säkerheten! När det är möjligt och säkert att gå ut i skogen igen, är det viktigt att du skaffar dig en bild av skadeläget. Färskt stormskadat virke ska transporteras ut från skogen före sommaren, annars riskeras massförökning av skadeinsekter och skador på stående skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regionala faktorer viktiga när älgjakten beslutas

  Etiketter: Outdoor life & hunting
  I en tidigare studie konstaterar forskarna i Beyond Moose-projektet att såväl mängden tall som andra hjortdjur behöver tas med i beräkningen i samband med älgjakten. Traditionellt är skogsskador viktiga när beslut tas om hur många älgar som ska skjutas. ”Men det är inte så enkelt som att ju fler älgar, desto mer skador”, säger Sabine Pfeffer, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande. / SLU
  Läs mer
 • Träden luktar sig till kommande angrepp

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Växter kan trigga igång sitt försvar mot skadeinsekter tidigare än någon anat. I en ny studie konstaterar forskare för första gången att sexuella doftämnen kan varna växterna redan innan insekterna lagt sina ägg./ Skog Supply
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Skadorna på skogen blir ett samhällsproblem

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Träd för hundratals miljoner kronor skadas av Västerbottens älgstam. Skogsstyrelsen menar att det är ett samhällsproblem att så stora mängder går till spillo./ Sveriges Radio - P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Skogsskador 2017: multiskadad tall och ny svampsjukdom etablerad

  Etiketter: Skog
  Under 2017 myntades ett nytt begrepp: multiskadad tall som drabbats av flera angrepp samtidigt. Dessutom har den nya svampsjukdomen Diplodia nu på allvar fått fäste i Sverige. Det här visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av skogsskador under 2017./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så mycket skog skadas av snö

  Etiketter: Skog
  Snön kan vara ett gissel för skogsägare. Mellan 2012 och 2016 skadades 3,7 procent av skogen till följd av snö och vind. Men det finns sätt att minska risken att drabbas./ ATL
  Läs mer
 • Skogen har klarat sig bra i ovädret

  Etiketter: Skog
  Det oväder som drog in över Norrbottens och Västerbottens län under torsdagen har inte skadat skogen i någon större omfattning. Detta enligt Skogsstyrelsens första bedömning./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så drabbades skogarna av skador under 2016

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren var det största problemet i norr, medan södra Sveriges skogar drabbades mest av torka och bränder. I Svealand har en nyinkommen skadesvamp som gynnas av ett varmare klimat orsakat stora skador i ett ungt tallbestånd. Det visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av skogsskador under 2016./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Utfodring kan leda till mer skador

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Fel stödutfodring kan bidra till ökade skogsskador och även vara dåligt för älgarnas hälsa. Det visar nya undersökningar om älgarnas matvanor./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Trädkorridor ska stoppa granbarkborren

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren fortsätter att angripa stående skog. Populationen har ökat sedan stormarna Dagmar och Ivar och nu prövar skogsbolag i norra Hälsingland metoder som inte använts sedan 1970-talet för att stoppa skadeinsektens framfart./ SVT Nyheter
  Läs mer

Sidor