skogsskada

 • Sveaskog vill förlänga jakt på älg i Norrbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sveaskog vill få ner skogsskadorna i Norrbotten - och därför öka avskjutningen av en redan minskande älgstam. / ATL
  Läs mer
 • Enklare att rapportera skador på skog

  Etiketter: Skog
  Nu kan alla som vistas i skogen rapportera in skador på skog och träd via smart mobil eller läsplatta direkt i fält i webbverktyget Skogsskada. Förhoppningsvis leder det till fler rapporter. / SLU
  Läs mer
 • Dofter som vapen mot skogsskador

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kan man kommunicera med en halv centimeter stora varelser via doft? Kan man styra skogens konung att bara äta en viss del av ungtallen? Frågar du forskarna i projekt Beska, som forskar kring bekämpning av skogsskador i Mellannorrland, är svaret definitivt ja. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Osäker framtid för övervakning av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  Sedan 1995 finns en obruten serie resultat från övervakningen av granbarkborrestammen i Sverige. Pengarna till övervakningen har dragits in och nu äskar Skogsstyrelsen pengar från regeringen för ett stärkt arbete med skogsskador vilket bland annat innefattar att övervakningen ska kunna fortsätta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Snömängderna kan knäcka skogsägarna

  Etiketter: Skog
  Den stora mängden snö som fallit i Dalarna och Ångermanland knäcker träden i skogen. Skogsstyrelsen går nu ut med en uppmaning till ägarna att se över sina skogar. / TV4
  Läs mer
 • Utökad skyddsjakt på kron- och dovhjort ska minska skador på skog och grödor

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Politik & Ekonomi
  Jord- och skogsbrukare har ofta problem med dov- och kronhjort som orsakar skador på grödor och barrträd. Regeringen har därför fattat beslut om en regeländring i jaktförordningen gällande jakt på kron- och dovhjort. Det innebär att skyddsjakt på årskalvar av kron- och dovhjort får ske med vissa restriktioner under perioden 1 juli till den 15 april. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Doftämnen kan stoppa barkborrens angrepp

  Naturliga doftämnen som sprids i skogen och effektivt stoppar angrepp från insekter som förstör skogsvärden för mångmiljonbelopp. Det kan bli verklighet i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet. Hittills lovar resultaten gott. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Ett steg mot effektivare insektsskydd

  Etiketter: Skog
  Ett stort angrepp av granbarkborren kan förstöra skog för miljontals kronor. Nu har forskare hittat skadeinsektens receptorer för dofter, något som i förlängningen kan leda till nya effektivare metoder mot kostsamma angrepp på granskog. / Extrakt
  Läs mer
 • 13 miljoner kronor till forskning mot skogsskador

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ljuset av pågående klimatförändringar behöver vi stärka skogsbruket i regionen så att råvaruförsörjningen inte hotas av ökande skogsskador från bland annat granbarkborre och bastborrar. Mittuniversitetet får nu 6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om skogsskador och projektet har en total budget på 13 miljoner kronor. / Mittuniversitet
  Läs mer
 • Även lindriga Gremmeniella-angrepp orsakar minskad tillväxt i många år

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Trots att mindre än en femtedel av tallkronan bär infektionssymptom tar det trädet åtskilliga år att återfå normal tillväxthastighet efter ett utbrott av Gremmeniella abietina. Hårt angripna träd kan vara nedsatta i årtionden. Detta visar en ny studie från bland annat SLU. / SLU
  Läs mer

Sidor