skogssektorn

 • Enkät finansierad av skogsstiftelsen: Finländarna anser att skogssektorn tar sitt ansvar

  Etiketter: Skog
  Nittio procent av finländarna anser att skogssektorn sköter sin uppgift på åtminstone ett ganska ansvarsfullt sätt. Över en tredjedel av finländarna upplever att skogssektorn klart tar sitt ansvar, framgår av en enkät som publiceras i dag. / Finska Forstföreningen
  Läs mer
 • Genuskompetens för skogssektorn

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet. / SLU
  Läs mer
 • Skogsbranschens brinnande intresse för hållbarhet

  Etiketter: Skog
  Hållbarhet. Ett begrepp som jag har stött på gång på gång under min studietid. Alla föreläsare, ­representanter­ för skogsbranschen och medstudenter håller ordet kärt och använder det gärna. Till och med SLU:s slogan är ”plugga hållbart”. En studentkollega sa att en av huvudanledningarna till att han valde att läsa till jägmästare istället för något annat var för att man arbetar med en ­resurs­ som är hållbar, alltså att man oavsett vilket yrke man får efter examen gör något bra för miljön och planeten. Jag tyckte att detta var ett väldigt trevligt synsätt och anammade det snabbt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Prisad artikel om män och jämställdhetsinsatser

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  SLU-forskare prisas för ”Årets internationella publikation 2017”. I den belönade artikeln undersöker forskarna, tillsammans med kollegor från Luleå Tekniska Universitet, hur män inom skogssektorn förstår, skapar mening och motstånd mot olika former av jämställdhetsinsatser. / SLU
  Läs mer
 • Ny mötesplats för kvinnor och icke-binära i skogssektorn

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Nu har ett nytt nätverk startats för att kvinnor och icke-binära inom skogsbranschen ska kunna utbyta erfarenheter och inspireras av varandra. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Regeringen ökar takten för en jämställd skogssektor

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Politik & Ekonomi
  Regeringen vill öka jämställdheten mellan kvinnor och män i skogssektorn och tar flera initiativ för att öka takten i arbetet. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att utvärdera tidigare jämställdhetsarbete samt föreslå nya åtgärder. Dessutom har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjudit in till ett rundabordssamtal om jämställdhet och Näringsdepartementet och har tagit initiativ till ett WikiGap-event för att lyfta fram skogens kvinnor på internet. / Regeringen
  Läs mer
 • Skogsindustrin står rustad på en ny nivå

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogssektorn är glödhet och priserna på både massa och trävaror har fortsatt att stiga under lång tid. Uppgången kommer inte att fortsätta för evigt men denna gång är skogsindustrin mycket bättre rustad för en konjunkturnedgång. Nu producerar en ny generation företag hållbara skogsprodukter som allt mer ersätter plast, stål och betong. / Danske Bank
  Läs mer
 • Jämställdhet ett prioriterat mål

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Jord- och skogsbruket är inte sämre på jämställdhet än andra näringar. I en färsk rapport tas ett antal goda exempel upp. / Land Lantbruk
  Läs mer
 • Naturen är ett bra kontor

  Studie- och yrkesvägledare från Stockholms stad fick veta mer om skogssektorns möjligheter
  Skogssektorn behöver fler medarbetare och skogsutbildningarna får allt färre studenter. Ungdomarna behöver få rätt kunskap om utbildningar och jobb. Därför ordnade Skogen i Skolan en inspirationsdag för studie- och yrkesvägledare om skogssektorns yrkesmöjligheter. Arrangemanget var i samarbete med Stockholms stad, SLU, LRF Skogsägarna, Sveaskog och Stora Enso.
  Läs mer
 • Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan"

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan" drivs av Luleå tekniska universitet med samarbetspartners. Syftet är att skapa inkluderande tillväxt i Norrbottens och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. I projektet utvecklar och utbyter dessa kunskap, erfarenheter, metoder och innovation kring jämställdhet och mångfald. / LTU
  Läs mer

Sidor