skogssektorn

 • Prisad artikel om män och jämställdhetsinsatser

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  SLU-forskare prisas för ”Årets internationella publikation 2017”. I den belönade artikeln undersöker forskarna, tillsammans med kollegor från Luleå Tekniska Universitet, hur män inom skogssektorn förstår, skapar mening och motstånd mot olika former av jämställdhetsinsatser. / SLU
  Läs mer
 • Ny mötesplats för kvinnor och icke-binära i skogssektorn

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Nu har ett nytt nätverk startats för att kvinnor och icke-binära inom skogsbranschen ska kunna utbyta erfarenheter och inspireras av varandra. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Regeringen ökar takten för en jämställd skogssektor

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Politik & Ekonomi
  Regeringen vill öka jämställdheten mellan kvinnor och män i skogssektorn och tar flera initiativ för att öka takten i arbetet. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att utvärdera tidigare jämställdhetsarbete samt föreslå nya åtgärder. Dessutom har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjudit in till ett rundabordssamtal om jämställdhet och Näringsdepartementet och har tagit initiativ till ett WikiGap-event för att lyfta fram skogens kvinnor på internet. / Regeringen
  Läs mer
 • Skogsindustrin står rustad på en ny nivå

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogssektorn är glödhet och priserna på både massa och trävaror har fortsatt att stiga under lång tid. Uppgången kommer inte att fortsätta för evigt men denna gång är skogsindustrin mycket bättre rustad för en konjunkturnedgång. Nu producerar en ny generation företag hållbara skogsprodukter som allt mer ersätter plast, stål och betong. / Danske Bank
  Läs mer
 • Jämställdhet ett prioriterat mål

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Jord- och skogsbruket är inte sämre på jämställdhet än andra näringar. I en färsk rapport tas ett antal goda exempel upp. / Land Lantbruk
  Läs mer
 • Naturen är ett bra kontor

  Studie- och yrkesvägledare från Stockholms stad fick veta mer om skogssektorns möjligheter
  Skogssektorn behöver fler medarbetare och skogsutbildningarna får allt färre studenter. Ungdomarna behöver få rätt kunskap om utbildningar och jobb. Därför ordnade Skogen i Skolan en inspirationsdag för studie- och yrkesvägledare om skogssektorns yrkesmöjligheter. Arrangemanget var i samarbete med Stockholms stad, SLU, LRF Skogsägarna, Sveaskog och Stora Enso.
  Läs mer
 • Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan"

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan" drivs av Luleå tekniska universitet med samarbetspartners. Syftet är att skapa inkluderande tillväxt i Norrbottens och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. I projektet utvecklar och utbyter dessa kunskap, erfarenheter, metoder och innovation kring jämställdhet och mångfald. / LTU
  Läs mer
 • Lärdomar och metoder för en inkluderande skog

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Välkommen att ta del av lärdomar och metoder för jämställdhet och mångfald i skogssektorn som avslutning på projektet ”Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan”. Tid och plats: Tisdag 4 april, SLU i Umeå.
  Läs mer
 • Debatt: Skogen – en enorm tillgång för Jämtland-Härjedalen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vår region är mycket rik på skog. Den omsätter nästan fem miljarder per år! Det är ungefär lika mycket som turismen. / Länstidningen
  Läs mer
 • Brist på tjäle och underhåll av infrastruktur - risker inom skogssektorn

  Etiketter: Skog
  Seminarium om risker i skogssektorn - Herman Sundqvist gd Skogsstyrelsen, Carina Håkansson vd Skogsindustrierna och Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso
  Den förnyelsebara råvaran ger möjligheterna. Sven-Erik Bucht menade att när han ser timmerbilar tänker han på vård, skola, omsorg, dvs att skogen skapar mycket av vårt välfärdssverige. Övriga deltagare på seminariet om risker och möjligheter för skogssektorn var Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Herman Sundqvist, gd, Skogsstyrelsen och Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor