skogssektorn

 • Jämställdhet är vägen till en kompetent skogssektor

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  I den mansdominerade skogssektorn finns en vilja att bli mer jämställd. Fler kvinnor i branschen ger en ökad möjlighet för kvinnor att göra karriär, men också bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Forskaren Gunilla Olofsdotter har följt SCA Skogs jämställdhetsarbete. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Förenklingsfokus i skogssektorn

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • NYKS öppnade ögonen för nya jämställda normer i skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Anna Schönström, ordförande i Nyks - Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogssektorn
  Jämställdhetsfrågor har synts allt mer den senaste tiden. Men chanser till förnyelse i samband med omstruktureringar har förbisetts, enligt NYKS, nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen.
  Läs mer
 • Enkät finansierad av skogsstiftelsen: Finländarna anser att skogssektorn tar sitt ansvar

  Etiketter: Skog
  Nittio procent av finländarna anser att skogssektorn sköter sin uppgift på åtminstone ett ganska ansvarsfullt sätt. Över en tredjedel av finländarna upplever att skogssektorn klart tar sitt ansvar, framgår av en enkät som publiceras i dag. / Finska Forstföreningen
  Läs mer
 • Genuskompetens för skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet. / SLU
  Läs mer
 • Skogsbranschens brinnande intresse för hållbarhet

  Etiketter: Skog
  Hållbarhet. Ett begrepp som jag har stött på gång på gång under min studietid. Alla föreläsare, ­representanter­ för skogsbranschen och medstudenter håller ordet kärt och använder det gärna. Till och med SLU:s slogan är ”plugga hållbart”. En studentkollega sa att en av huvudanledningarna till att han valde att läsa till jägmästare istället för något annat var för att man arbetar med en ­resurs­ som är hållbar, alltså att man oavsett vilket yrke man får efter examen gör något bra för miljön och planeten. Jag tyckte att detta var ett väldigt trevligt synsätt och anammade det snabbt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Prisad artikel om män och jämställdhetsinsatser

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  SLU-forskare prisas för ”Årets internationella publikation 2017”. I den belönade artikeln undersöker forskarna, tillsammans med kollegor från Luleå Tekniska Universitet, hur män inom skogssektorn förstår, skapar mening och motstånd mot olika former av jämställdhetsinsatser. / SLU
  Läs mer
 • Ny mötesplats för kvinnor och icke-binära i skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Nu har ett nytt nätverk startats för att kvinnor och icke-binära inom skogsbranschen ska kunna utbyta erfarenheter och inspireras av varandra. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Regeringen ökar takten för en jämställd skogssektor

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Politik & Ekonomi
  Regeringen vill öka jämställdheten mellan kvinnor och män i skogssektorn och tar flera initiativ för att öka takten i arbetet. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att utvärdera tidigare jämställdhetsarbete samt föreslå nya åtgärder. Dessutom har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjudit in till ett rundabordssamtal om jämställdhet och Näringsdepartementet och har tagit initiativ till ett WikiGap-event för att lyfta fram skogens kvinnor på internet. / Regeringen
  Läs mer
 • Skogsindustrin står rustad på en ny nivå

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogssektorn är glödhet och priserna på både massa och trävaror har fortsatt att stiga under lång tid. Uppgången kommer inte att fortsätta för evigt men denna gång är skogsindustrin mycket bättre rustad för en konjunkturnedgång. Nu producerar en ny generation företag hållbara skogsprodukter som allt mer ersätter plast, stål och betong. / Danske Bank
  Läs mer

Sidor