Skogssällskapet

 • Kunskap och proaktivitet behövs i arbetet med skogens upplevelsevärden

  Etiketter: Skog
  Stat och myndigheter behöver bli mer proaktiva i arbetet med skogens upplevelsevärden. Det visar ett projekt vid Umeå universitet som Skogssällskapet har finansierat. Projektet visar att de regionala variationerna är stora i hur upplevelsevärden (sociala värden) tas in i det formella skyddet av skog i dag. Samtidigt säger glesbygdens skogsägare att de saknar tillräcklig kunskap, nätverk och myndighetsstöd för att utveckla sina skogars sociala värden. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Seminariedag om skog och integration på Internationella skogsdagen 21 mars

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  På FN:s Internationella skogsdag anordnar Skogssällskapet en seminariedag i Stockholm på temat ”Skogen som arena för integration”. Du som jobbar med nyanlända, eller på annat sätt berörs av ämnet, får inspiration och praktiska verktyg för att se skogen som en resurs i integrationsarbetet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Äganderätten – en flexibel rättighet

  Etiketter: Skog
  Att äga – till exempel skogsmark – ger ingen absolut rätt. Det är i stället en flexibel rättighet som kan variera i omfattning beroende av olika lagstiftningar, sedvana, myndighetsbeslut och annat. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Tänk på kanteffekten vid avverkning runt nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Nyckelbiotoper – små skogsområden med höga naturvärden – kan fungera som livsrum på längre sikt för naturvårdsintressanta svampar som lever av död ved. Men skogsägare behöver i så fall ta hänsyn till de negativa kanteffekter som uppstår vid avverkning i anslutning till en nyckelbiotop, visar ny forskning finansierad av Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Kunskapsgåvor från forskare i Skogssällskapets adventskalender

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varje vecka fram till jul delar forskare med sig av kunskapsgåvor i Skogssällskapets filmade adventskalender. Andra advent är det Märtha Wallgren, viltforskare på Skogforsk, som berättar om viltbete på tall och gran. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Första advent – en kunskapsgåva om insekterna och deras vinterliv

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Första advent och dags för Skogssällskapets första kunskapsgåva! Under fem veckor fram till jul delar olika forskare med sig av kunskap inom ett särskilt ämne. Första advent är det Åke Lindelöw, fältentomolog på Sveriges lantbruksuniversitet, som berättar om insekternas liv på vintern. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Därför vill Skogssällskapet korta omloppstiden

  Etiketter: Skog
  DEBATT Replik till Jan Falck som på Skogens debattsida ställer frågan: Varför vill Skogssällskapet korta omloppstiden? / Skogen.se
  Läs mer
 • Snabba förändringar i markfloran kräver nya skötselmetoder i skogen

  Etiketter: Skog
  De senaste 20 åren har medeltemperaturen i Sverige ökat med 0,9 grader och samtidigt har årsnederbörden ökat med åtta procent. Effekterna av det syns tydligt i skogarnas markflora. Mer än hälften av alla arter har påverkats. Allra tydligast är det i södra Sverige, men samma trend syns i hela landet. Det visar ett forskningsprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som finansierats av Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Kunskap och nytt verktyg hittar och skyddar fler forn­minnen

  Etiketter: Skog
  Skogsbruket måste bli bättre på att identifiera och förebygga skador på forn- och kultur­minnen. Med finansiering från bland annat Skogssällskapet har Skogforsk nu tagit fram ett nytt verktyg som stöd. Sebastian Backlund, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Borås, har testat. – Vi hittar nya fornminnen och upptäcker att en del kända är felplacerade på våra kartor, säger han. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Höst i skogen – följ våra skogsförvaltare Johan och David

  Etiketter: Skog
  När löven gulnar i Skåne väntas första snön i Västerbotten. Våra skogsförvaltare, som sitter utspridda över landet, får hantera olika vädermässiga utmaningar, men verksamheten är sig lik. Under hösten är de upptagna med budgetplanering, avverkningar, viltbehandling av plantor och vägunderhåll. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor