Skogssällskapet

 • Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus bränner för att ge skogen nytt liv

  Etiketter: Skog
  Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg i den förkolnade veden. En naturvårdsbränning kan ha många spektakulära effekter, men säkerheten har alltid högsta prioritet. Skogssällskapet genomför naturvårdsbränningar både på egen mark och på uppdrag av andra markägare. Här berättar Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus Abrahamsson om naturvårdsbränningens möjligheter. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ny fältchef och fastighetschef vässar skogsförvaltningen och investeringsstödet i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Iveta Desaine, som jobbat som skogsförvaltare för Skogssällskapet i Lettland sedan 2010, blir nu fältchef i landet. Samtidigt blir Maris Sloka ansvarig för inköp, försäljning och byten av Skogssällskapets och kunders fastigheter i de tre baltiska länderna. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Artskyddsförordningen i praktiken – tre olika perspektiv på tjäderanpassad avverkning

  Etiketter: Skog
  En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårds­organisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här blir artskyddsförordningen omsatt i praktiken, och beräknad i kronor och ören. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Artskyddsförordningen, skogsbruket och tjädern – går de att förena i samma skog?

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapet bjuder in till en exkursion där vi tittar på olika sätt att ta hänsyn till tjädern i sydsvenskt skogsbruk. På Skogssällskapets fastighet i Lerums kommun har vi, tillsammans med naturvårdsorganisationer och Skogsstyrelsen, tjäderanpassat tre avverkningsområden. På exkursionen besöker vi platserna och diskuterar den praktiska tillämpningen av artskyddsförordningen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Artskyddsförordningen, skogsbruket och tjädern – går de att förena i samma skog?

  Etiketter: Skog
  En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårdsorganisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här blir artskyddsförordningen omsatt i praktiken, och beräknad i kronor och ören. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Nya tider för skogsföryngringen

  Etiketter: Skog
  Föryngring av skog har förändrats över tid. På senare år har det varit vanligt att plantera gran på det som egentligen är tallmarker. – En grundpelare är rätt träslag på rätt mark, säger Johan Asp, skogsförvaltare och rådgivare på Skogssällskapet som förvaltar skog i hela Sverige. / LP.se
  Läs mer
 • Phytophthora - ett snabbt växande hot mot svensk skog

  Etiketter: Skog
  Klimatförändringarna skapar bättre och bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i Sverige. Läs om det växande hotet - och hur vi kan hantera det! - i ”Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar”, en färsk rapport från SLU och Skogssällskapet. / SLU
  Läs mer
 • Panelsamtal: Stereotyp bild av skogsskötsel hämmar skogsägare

  Etiketter: Skog
  Skogsvärden bjöd in fyra personer till ett samtal om skogens stereotyper. Vilken är bilden av miljökämpen, skogsägaren och jägaren? Varför uppstår stereotyper? Kan förutfattade meningar om ”god skogsskötsel” hindra skogsägare att nå sina mål? Läs referatet av samtalet här. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Det är för få som känner att de passar in i skogsbranschen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Närmare 100 000 människor är sysselsatta inom skogsnäringen idag – 84 procent av dem är män. Vi studerar hur mannens roll har förändrats över tid och hur den påverkar bilden av skogssektorn. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Styr stereotyper vårt sätt att sköta skog, och vårt sätt att se på varandra?

  Etiketter: Skog
  Vilken roll spelar stereotyper för vårt sätt att sköta skog, och vårt sätt att se på varandra? I årets första nummer av tidningen Skogsvärden har Skogssällskapet tittat närmare på de stereotyper som finns i skogen, både bland människor och bland metoder./ Mynewsdesk
  Läs mer

Sidor