Skogssällskapet

 • Trädval i blädning görs på lösa grunder

  Etiketter: Skog
  Tillväxten för de träd som står kvar efter blädning i fullskiktad granskog påverkas inte av vilka träd som avverkats i den närmaste omgivningen. Det framgår av en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ljusare skog ger tryggare boende i Sundsvalls kommun

  Etiketter: Skog
  I området Granloholm i Sundsvall bor 7 000 invånare. Längre tillbaka i tiden låg här bondgårdar, med åkrar blandat med mindre skogspartier. I dag går ett tätt nät av promenad- och cykelvägar genom skogen, som tills alldeles nyligen dominerades av kraftig gammal granskog. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapets Skogsindex: Skogsmarkspriser når toppnivåer

  Etiketter: Skog
  Priserna på skogsmark ökar, visar siffror för september. Tydligast är det i södra Sverige där toppnoteringar uppmätts på flera håll – all-time-high. Även virkespriserna ökar, en trend som syns över i stort sett hela landet. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Folktro, skrönor, virke och skötsel i Skogssällskapets julkalender 2017

  Etiketter: Skog
  I dag 1 december startar Skogssällskapets julkalender i sociala medier. Varje dag fram till julafton lyfts ett trädslag som finns i Sveriges skogar fram. Folktro och skrönor, historisk användning av virke och skötselråd för biologisk mångfald är några perspektiv på de olika trädslagen. Förhoppningen med de korta texterna i sociala medier är att fler ska vilja lära sig mer om skog och natur. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Tidig röjning ger hög tillväxt och gott om viltfoder

  Etiketter: Skog
  Med metoderna tidig brunnsröjning och tidig röjning till täta förband går det att få granar med hög tillväxt och samtidigt gott om smakligt viltfoder. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Är blandskog framtiden?

  Etiketter: Skog
  Hur påverkar blandskogen den biologiska mångfalden, hur kan man som skogsägare resonera kring blandskog och vilka problem kan blandskogen tänkas vara en lösning på? Det är några av de frågor vi försöker besvara. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapet delar ut 21 miljoner till mer kunskap om skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I årets utlysning fortsätter Skogssällskapet att öka sina anslag till forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Sammanlagt 21 miljoner kronor delas ut från Skogssällskapet och närstående stiftelser. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapets värdering gav högre intrångs­ersättning till skogsägaren

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Efter åratal av diskussioner hade frågan om de gamla natur­reservaten på Kullaberg kört fast. Länsstyrelsens förslag innebar att all ädellövskog skulle undantas från skogsbruk. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, som äger marken, menade att det i så fall skulle bli omöjligt att fortsätta med skogsbruket. Med hjälp av Skogssällskapet fann parterna en långsiktig lösning som båda kunde acceptera. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Branden ger skogen nytt liv

  Etiketter: Skog
  Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg i den förkolnade veden. En naturvårds­bränning kan ha många spektakulära effekter. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Många lagar och regler påverkar skogsägaren och skogsmarken

  Etiketter: Skog
  Det finns många lagar som berör skogsmark och som skogsägare behöver man ha koll på vad som gäller både ovan och under jord. Skogsvårdslagen, artskyddsförordningen och minerallagen är bara några. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor