Skogssällskapet

 • Vänta med röjningen i tallföryngringar som hotas av viltbete

  Etiketter: Skog
  Vad kostar det egentligen att vänta med röjningen till älgsäker höjd? I ett nytt projekt, som Skogssällskapet har finansierat, har forskare undersökt hur röjningen påverkar produktionen och ekonomin i den framtida skogen. Och forskarna är överens: Det är värt att vänta med röjningen om tallföryngringen hotas av viltbete. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Virkesmarknaden: Stabil – nästan tråkig

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Just nu är den svenska rundvirkesmarknaden ganska stabil, ja nästan tråkig. Det finns gott om råvara, och trots pressade priser och liten lönsamhet sågar furusågverken för fullt och trävarorna säljs. Sågverken har så mycket råvara att de tvingas begränsa intaget, vilket inte är vanligt vid den här årstiden. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Älskade, hatade hygge

  Etiketter: Skog
  Sedan länge är trakthyggesbruket dominerande i Sverige. En generation skog byts till en ny. I övergången dyker den öppna ytan upp. Hygget, kalhygget, föryngringsytan är resultatet av slutavverkningen. Få saker inom skogsbruket har diskuterats så mycket, och väcker lika starka känslor, som hygget. I tidningen Skogsvärden nr 3, 2016 lyfter vi hygget ur olika perspektiv. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Naturen är vår nya religion

  Etiketter: Skog
  Skogsavverkning och hyggen väcker starka känslor. "Naturen är vår motsvarighet till många andra länders religion", säger Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU. "När någon angriper och förstör naturen kan det väcka väldigt starka reaktioner". / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ekologisk kompensation utreds på regeringens uppdrag

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga förutsättningarna för en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Utredningens förslag ska lämnas till regeringen 1 mars 2017. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Habitatbanker – ny intäktskälla för skogsägare?

  Etiketter: Skog
  Habitatbanker kan bli en framtida affärsmöjlighet för skogsägare vid sidan om virkesproduktion, jakt och turism. Men först krävs en större efterfrågan på skogsområden där naturvärden har restaurerats. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ny kunskap om föryngring och skötsel vid hyggesfritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Nu avslutas ett forskningsprojekt vid SLU, som Skogssällskapet har finansierat, som ger ett nytt verktyg för beräkning av självföryngring och underlag för omställning till hyggesfritt skogsbruk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Svante Scherman kommer att lämna Skogssällskapet

  Etiketter: Skog
  Efter åtta år som koncernchef och VD i Skogssällskapet har Svante Scherman beslutat sig för att lämna uppdragen. Under Svante Schermans ledning har Skogssällskapet stärkts som aktör för en hållbar utveckling av skog och mark, och koncernens bolag uppvisar i dag god lönsamhet, tydlig ledningsstruktur och en starkare position som leverantör av kvalificerade tjänster inom skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Allemansrätt med napp

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Jämlikhet och jämställdhet
  För att lära ut allemansrätten har Trelleborgs, Hässleholms, och Eksjö kommun ett projekt tillsammans med Skogssällskapet där nyanlända får åka ut i skog och mark. / SR P4 Malmöhus
  Läs mer
 • Ekologisk kompensation och habitat banking – Välkommen på exkursion!

  Etiketter: Skog
  Ekologisk kompensation och habitat banking är uttryck som hörs allt oftare i samband med markanvändning, exploatering och naturvård. Men vad innebär begreppen och har de potential att bli praktiskt användbara verktyg för hållbar utveckling av skog och mark. Den 7:e september 2016 arrangerar Skogssällskapet i samarbete med Enetjärn Natur en exkursion om ekologisk kompensation och habitat banking i skogarna runt Göteborg. Det blir en heldag i fält med spännande utflyktsmål och möjlighet till diskussioner med deltagare från myndigheter, kommuner och näringsliv. Anmälan görs på https://www.skogssallskapet.se/utbildning--evenemang.html. Varmt välkomna!
  Läs mer

Sidor