Skogssällskapet

 • Panelsamtal: Stereotyp bild av skogsskötsel hämmar skogsägare

  Etiketter: Skog
  Skogsvärden bjöd in fyra personer till ett samtal om skogens stereotyper. Vilken är bilden av miljökämpen, skogsägaren och jägaren? Varför uppstår stereotyper? Kan förutfattade meningar om ”god skogsskötsel” hindra skogsägare att nå sina mål? Läs referatet av samtalet här. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Det är för få som känner att de passar in i skogsbranschen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Närmare 100 000 människor är sysselsatta inom skogsnäringen idag – 84 procent av dem är män. Vi studerar hur mannens roll har förändrats över tid och hur den påverkar bilden av skogssektorn. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Styr stereotyper vårt sätt att sköta skog, och vårt sätt att se på varandra?

  Etiketter: Skog
  Vilken roll spelar stereotyper för vårt sätt att sköta skog, och vårt sätt att se på varandra? I årets första nummer av tidningen Skogsvärden har Skogssällskapet tittat närmare på de stereotyper som finns i skogen, både bland människor och bland metoder./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Ny koncernchef för Skogssällskapet blir Calle Nordqvist

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapets nuvarande koncernchef Svante Scherman meddelade i september 2016 att han avgår. Nu är efterträdaren utsedd: Calle Nordqvist som närmast kommer från en tjänst som regionchef på Södra Skogsägarna. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Lucka i lagen äventyrar svensk tallskog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sverige saknar lagstiftning som gör det möjligt för samhället att ingripa om svampangrepp hotar att skada skogar regionalt eller nationellt. Forskaren Jan Stenlid vill se en samhällsfunktion som kan bromsa skadeutveckling i tidigt skede och Skogssällskapet efterlyser att regleringar och insatser kan anpassas i ljuset av ny kunskap. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen – en dag att lyfta skogens betydelse

  Etiketter: Skog
  Under internationella skogsdagen anordnar Skogssällskapet en seminariedag om skogen som arena för integration i Stockholm, Föreningen Skogen anordnar seminarium i riksdagen och runt om i världen uppmärksammas dagen på olika sätt./ Skogssällskapet
  Läs mer
 • Per Bergenheim blir ny VD för Skogssällskapets förvaltningsbolag i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Sedan 2014 är Skogssällskapet närvarande i alla de baltiska länderna och verksamheten fortsätter att växa och utvecklas. Per Bergenheim har nu utsetts till ny VD för de tre förvaltningsbolagen i Estland, Lettland och Litauen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Internationella kvinnodagen 8 mars: Kvinnorna kan vara skogsbrukets glömda hjältar

  Etiketter: Skog
  I ett pågående forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, kartläggs kvinnornas roll i skogsbrukets utveckling under perioden 1880–1950. Lars Östlund, professor i skogshistoria, tror att projektet kommer att förändra berättelsen om skogsarbetets historia. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • 16 miljoner till kunskap om nyckelbiotoper, diken, äganderättsanalys och 19 andra projekt

  Etiketter: Skog
  Med finansiering från Skogssällskapet ska bland annat äganderätten analyseras, kunskap om nyckelbiotoper sammanställas, brandens påverkan på markvegetationen undersökas och en metod för att prioritera vilka diken som behöver underhåll för att öka trädens tillväxt tas fram. 22 projekt får i år sammanlagt 16 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapet förändrar verksamhetsområdet utomhuspedagogik

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapets personal inom området utomhuspedagogik kommer från och med 1 mars 2017 att anställas av Stiftelsen Skånska Landskap. Skogssällskapet ändrar därmed karaktär på sitt engagemang inom verksamhetsområdet utomhuspedagogik. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor