Skogssällskapet

 • Skogssällskapets Skogsindex: Fortsatt prisökning på skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Virkespriserna ligger över lag ganska stilla i hela landet visar Skogsindex för mars 2017. Däremot ökar fastighetspriserna för skogsmark och ständigt noteras nya rekord på många ställen. Det kan komma en reaktion i framtiden om räntorna går upp och utbudet på marknaden ökar, men just nu är efterfrågan på skogsfastigheter större än utbudet, menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogen från ett barns perspektiv: "Skogen hjälper oss att andas”

  Etiketter: Skog
  Många är de som varje dag jobbar i skogen, många är de som ägnar sitt liv åt att forska på olika aspekter av skogen. Vi gillar att vistas i den och vi gillar att försöka förstå. Frågan är ändå om inte alla skogsexperter bleknar i jämförelse med barnen på Klockarbols förskola i Bälinge? De har ett spännande perspektiv nära marken och ser inte skogen på samma sätt som vi vuxna. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bra vägnät ger ett högre värde på skogsfastigheten

  Etiketter: Skog
  Skogsägare kan ha flera olika mål med sitt skogsinnehav. I de allra flesta fall är långsiktighet ett utmärkande drag och i den långsiktiga planeringen är framkomligheten en viktig strategisk fråga. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus bränner för att ge skogen nytt liv

  Etiketter: Skog
  Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg i den förkolnade veden. En naturvårdsbränning kan ha många spektakulära effekter, men säkerheten har alltid högsta prioritet. Skogssällskapet genomför naturvårdsbränningar både på egen mark och på uppdrag av andra markägare. Här berättar Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus Abrahamsson om naturvårdsbränningens möjligheter. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ny fältchef och fastighetschef vässar skogsförvaltningen och investeringsstödet i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Iveta Desaine, som jobbat som skogsförvaltare för Skogssällskapet i Lettland sedan 2010, blir nu fältchef i landet. Samtidigt blir Maris Sloka ansvarig för inköp, försäljning och byten av Skogssällskapets och kunders fastigheter i de tre baltiska länderna. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Artskyddsförordningen i praktiken – tre olika perspektiv på tjäderanpassad avverkning

  Etiketter: Skog
  En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårds­organisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här blir artskyddsförordningen omsatt i praktiken, och beräknad i kronor och ören. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Artskyddsförordningen, skogsbruket och tjädern – går de att förena i samma skog?

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapet bjuder in till en exkursion där vi tittar på olika sätt att ta hänsyn till tjädern i sydsvenskt skogsbruk. På Skogssällskapets fastighet i Lerums kommun har vi, tillsammans med naturvårdsorganisationer och Skogsstyrelsen, tjäderanpassat tre avverkningsområden. På exkursionen besöker vi platserna och diskuterar den praktiska tillämpningen av artskyddsförordningen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Artskyddsförordningen, skogsbruket och tjädern – går de att förena i samma skog?

  Etiketter: Skog
  En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårdsorganisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här blir artskyddsförordningen omsatt i praktiken, och beräknad i kronor och ören. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Nya tider för skogsföryngringen

  Etiketter: Skog
  Föryngring av skog har förändrats över tid. På senare år har det varit vanligt att plantera gran på det som egentligen är tallmarker. – En grundpelare är rätt träslag på rätt mark, säger Johan Asp, skogsförvaltare och rådgivare på Skogssällskapet som förvaltar skog i hela Sverige. / LP.se
  Läs mer
 • Phytophthora - ett snabbt växande hot mot svensk skog

  Etiketter: Skog
  Klimatförändringarna skapar bättre och bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i Sverige. Läs om det växande hotet - och hur vi kan hantera det! - i ”Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar”, en färsk rapport från SLU och Skogssällskapet. / SLU
  Läs mer

Sidor