Skogssällskapet

 • Forskarens råd: Använd fler kloner om hybridaspen ska föryngras med rotskott

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny unik studie, finansierad av Skogssällskapet, visar på minskning av genetisk variation i de nya generationer av hybridasp som skapas vid rotskottsföryngring. Förändringar i klonsammansättningen kan öka risken för skador, men det kan förebyggas genom att använda ett större antal kloner vid beståndsanläggningen, enligt Lars-Göran Stener. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogssektorns jämställdhet under lupp i nytt projekt

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  I ett öppet brev med rubriken ”Från hashtag till handling” kräver 16 studenter vid jägmästarprogrammet förändringar i den rådande machokulturen inom skogssektorn. Med start under 2018 finansierar Skogssällskapet ett projekt vid SLU som ska bidra till att synliggöra genusnormer i skogssektorn, hur de är förankrade i praktiken och hur de kan förändras. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Vilket samhälle vill du se i framtiden?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vad är bäst för klimatet – ska vi bedriva ett aktivt skogsbruk eller ska vi låta skogen stå? Tidsperspektiv, systemavgränsningar och personliga värderingar är viktiga frågeställningar att ta hänsyn till för att förstå denna polariserade debatt. Det menar Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen – så viktig är den svenska skogen för klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogen har en stor betydelse för att uppnå ett mer hållbart samhälle. En så viktig roll att FN har bestämt att den 21 mars är den internationella skogsdagen. Skogssällskapet vill i samband med den visa hur mycket koldioxid som finns lagrad i vår skog runt om i landet och vilken nytta den gör./ Skogssällskapet
  Läs mer
 • Forskningsmiljoner till projekt om blandskog, snytbaggar och folkhälsa i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I september lyste Stiftelsen Skogssällskapet ut 19 miljoner kronor till forskning och utveckling om skog och naturvård. Nu är det klart vilka projekt som beviljas medel. Livscykelanalyser, skogens stressreducerande förmåga, etablering av blandskog, mekaniskt snytbaggeskydd, jämställdhet i skogssektorn och naturvägledning för personer med funktionsnedsättning är några av ämnena./ Via TT
  Läs mer
 • Skogsförvaltning på dina villkor

  Etiketter: Skog
  Målanpassad skogsförvaltning är vår huvudtjänst – vår utgångspunkt och vårt arbetssätt. Vi fokuserar på dig och dina mål i skogsförvaltningen och hjälper dig att nå dit du vill med ditt ägande. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Examensarbeten ska ge ny kunskap om hur den lettiska skogen växer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I Lettland växer skogen snabbt. Att tillväxten underskattas i befintliga tillväxtmodeller försvårar planeringen i skogsbruket och det behövs mer kunskap inom flera andra områden. Nu finansierar Skogssällskapet fem examensarbeten för att få veta mer om hur den lettiska skogen växer och ska skötas. I Lettland är det vanligt att björk odlas för att användas till fanér. I ett av de examensarbeten som Skogssällskapet finansierar genomförs gallringsförsök där man undersöker hur man så snabbt som möjligt kan få fram fanérvirke från björk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Vill du veta mer om vår målanpassade förvaltning?

  Etiketter: Skog
  Målanpassad skogsförvaltning är vår huvudtjänst – vår utgångspunkt och vårt arbetssätt. Vi fokuserar på dig och dina mål i skogsförvaltningen och hjälper dig att nå dit du vill med ditt ägande. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Beteendevetaren om rädsla: "Vill styras av dina rädslor eller av din nyfikenhet?"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rovdjur, troll, mörker och hot. Att känna olika rädslor inför skogen är vanligt. Beteendevetaren Maria Helander förklarar vad våra rädslor bottnar i och hur vi kan skrämma bort dem. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • I serien Jordskott är det skogen som skräms

  Etiketter: Skog
  Vildvittror, trolltyg och mänsklig girighet. När skogen skildas i populär­kulturen lurar den ofta på faror och övernaturliga väsen, redo att hämnas på människan. Henrik Björn, skaparen till tv-serien Jordskott, pratar om skogen som en scen för skräck – och en plats för eftertanke. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor