Skogssällskapet

 • Skogssällskapets Skogsindex: Utplanande skogsmarkspriser väntar

  Etiketter: Skog
  Fjolårets höga nivåer på virkes- och fastighetspriser ser ut att ha nått sin kulmen. Skogssällskapets Skogsindex® för första kvartalet 2019 visar att prisbilden på skogsfastigheter är fortsatt stark men att det nu finns tendenser till avmattning. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Nytt verktyg visar vilka diken som är värda att rensa

  Etiketter: Skog
  Den totala längden av Sveriges diken beräknas vara över en miljon kilometer. Hälften av dem har inte avsedd funktion. Det nya verktyget DitchFlowTracker hjälper till att prioritera vilka diken som ska rensas, och sparar tid, resurser och miljöpåverkan. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Friska askar sökes

  Etiketter: Skog
  Asken är i dag en starkt hotad art och risken finns att den blir utrotad. Nu efterlyser forskarna tips från allmänheten på vitala askar, som bär på en genuppsättning med större motståndskraft mot angreppen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen: Vad vet du om din skogspromenad?

  Etiketter: Skog
  Skogen – en av våra största basnäringar, och en självklar del i många svenskars söndagspromenad. Men vet du vad det är du ser på promenaden? / Skogssällskapet
  Läs mer
 • 15 miljoner till kunskap om barkborrar, viltbete och askskottsjukan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  17 projekt beviljas medel i årets utlysning från stiftelsen Skogssällskapet. Fortsatt forskning om askskottsjukan, kopplingen mellan variationsrika skogar och risk för granbarkborreangrepp, skogsbilvägars betydelse och betesmönster hos klövdjur är några av de ämnen som ska undersökas. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Tempot ökar i bekämpningen av askskott­sjukan

  Etiketter: Skog
  Askskottsjukan breder ut sig och asken klassas numera som akut hotad. I ett projekt som Skogssällskapet finansierat ger genetiskt material och modern teknik hopp om tempoökning i räddningsaktionen – ett arbete som är en ständig kamp mot klockan. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapets nya chefer

  Etiketter: Skog
  I Skogssällskapets nya organisation blir dagens fyra regioner sex till antalet. Nu presenteras Skogssällskapets nya regionchefer som ska leda skogsförvaltarna i respektive del av landet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Vem bestämmer över skogen? Nytt nummer av tidningen Skogsvärden

  Etiketter: Skog
  Många är överens om att man vill ha en mer varierad skogsskötsel i de svenska skogarna. Samtidigt visar forskning att många markägare upplever det som riskfyllt att göra stora avsteg från hur de tidigare har skött skogen. Så hur kan då skogsägare inspireras till en mer varierad skogsskötsel? Och vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja att bruka skogen hållbart? I nya numret av tidningen Skogsvärden samlade vi fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Stigande priser på skogsmark – nu även i norra Sverige

  Etiketter: Skog
  Priserna för skogsfastigheter ligger på höga nivåer i hela landet. Trenden är densamma för virkesmarknaden, där virke säljs till rekordpriser. Störst procentuella ökning av skogsmarkspriserna har vi nu i Norrland, visar Skogsindex för hösten 2018. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapet söker sex regionchefer

  Etiketter: Skog
  Nu söker Skogssällskapet sex regionchefer, för att fokusera affärsverksamheten utifrån nya kundnära team och stärka ledarskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor