Skogssällskapet

 • Skogsbruket i Lübeck ger lönsamhet och nöjda naturvänner

  Etiketter: Skog
  – Naturvännerna får sina jätteträd. Men det får jag också, ler Knut Sturm nöjt. Han leder Lübecks kommunskogar, där naturvänner och skogsbruk enats om hur skogen ska skötas. Målet är att efterlikna de naturliga skogarna – och samtidigt tjäna grova pengar på högkvalitativt möbelvirke. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogsvärden i Tyskland: Här är det blandskog som gäller

  Etiketter: Skog
  I Sverige debatteras kalhyggena. Men i väntan på robusta metoder för ett kalhyggesfritt skogsbruk blir kanske monokulturerna nästa stridsfråga. I den nordtyska delstaten Niedersachsen är de bannlysta. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bästa boken om skogsförvaltning – kostnadsfritt

  Etiketter: Skog
  Förvaltning handlar om förtroende. Och det är en personlig sak. Att vi förvaltar 500 000 ha skog åt andra säger ju inte så mycket om hur vi skulle förvalta just din skog. Vi gissar att du vill ha lite mer detaljerade besked. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Avverka skogen – och ha den kvar

  Etiketter: Skog
  Ett skogsbruk närmare naturen, utan hyggen och med möjlighet till ökade intäkter. Eller ett vågspel som leder till låga intäkter och usel tillväxt. Vad är rätt? Skogsvärden tar tempen på det hyggesfria skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Öppet hus hos Skogssällskapet i Uppsala

  Etiketter: Skog
  Under jubileumsåret 2012 firar vi vårt hundrade år över hela landet. Skogssällskapet fyller 100 år i år. Var med och fira vårt jubileum den 24 oktober med exkursion i den flerhundraåriga tallskogen i Kronparken med historieberättare professor Lars Kardell som vår ciceron. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • ”Planera din försäljning i god tid”

  Etiketter: Skog
  Virkespriserna sjunker på bred front och sågverken har problem. Det är bara att konstatera att Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – fortsätter att öka över hela landet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bästa boken om skogsförvaltning – kostnadsfritt

  Etiketter: Skog
  Förvaltning handlar om förtroende. Och det är en personlig sak. Att vi förvaltar 500 000 ha skog åt andra säger ju inte så mycket om hur vi skulle förvalta just din skog. Vi gissar att du vill ha lite mer detaljerade besked. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Tolv miljoner till skogsforskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Härmed utlyses FoU-medel omfattande ca 12 miljoner kronor från Stiftelsen Skogssällskapet med närstående stiftelser. Universitet, högskolor, forskningsinstitut, lärosäten och organisationer med anknytning till universitet och högskolor inbjuds att söka medel från dessa stiftelser. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapet i ny storm efter Gudrun

  Etiketter: Skog
  Tre skogsägare har stämt Skogssällskapet efter en tvist om avverkningskostnader efter stormen Gudrun. Ärendet togs upp i tingsrätten i dag. / Skogsland
  Läs mer
 • Erlandsson och Persson på höstexkursion

  Etiketter: Skog
  På Föreningen Skogens höstexkursion i Södermanland hos Skogssällskapet medverkade bland andra tidigare statsminister Göran Persson och nuvarande lantbruksminister Eskil Erlandsson. / Skogen
  Läs mer

Sidor