Skogssällskapet

 • En gigantisk minnesförlust

  Etiketter: Skog
  I den här kortessän skriver författaren och debattören Göran Greider om ett kollektivt minne av skogen, den riktiga skogen, urskogen, som vi förträngt och tappat bort. Men tiderna vänder, just nu, menar han. Förr löd frågan: Vad kan vi göra med skogen, vad kan vi utvinna av den? I dag säger vi allt oftare: Vad kan skogen göra med oss? / Skogsvärden
  Läs mer
 • Barnens skog är både rolig och farlig: vad som helst kan hända

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För barnen är skogen rolig och spännande. Eller bara läskig. För några är den helt främmande och okänd. Vi följer med eleverna på Frestaskolan i Upplands Väsby ut till deras skolskog. Trots småkallt väder är det aktivitet och god stämning, och vi får höra många kluriga skogsfunderingar. / Skogsvärden
  Läs mer
 • Forskningspengar till vattenvård, landsbygdsutveckling och effektivare föryngring av skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogssällskapet och de närstående stiftelserna Stina Werners fond och Winquists stiftelse delar i år ut sammanlagt 12,5 miljoner kronor till kunskapsutveckling och forskning om skogshushållning och naturvård. I år har anslag beviljats bland annat till projekt om kantzoner mot vatten, skogens sociala värden som motor för landsbygdsutveckling och effekter av naturhänsyn i skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Forskningspengar till vattenvård, landsbygdsutveckling och effektivare föryngring av skog

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogssällskapet och de närstående stiftelserna Stina Werners fond och Winquists stiftelse delar i år ut sammanlagt 12,5 miljoner kronor till kunskapsutveckling och forskning om skogshushållning och naturvård. I år har anslag beviljats bland annat till projekt om kantzoner mot vatten, skogens sociala värden som motor för landsbygdsutveckling och effekter av naturhänsyn i skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Idérikt klassrum

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I morse haglade det. Emellanåt droppar det iskallt från träden. Ett gäng blivande lärare F-3 har dragit på sig stövlarna för att lära mer om skogen som klassrum i bokbackarna bakom Stora Torp (där förresten Skogssällskapet tidigare hade kontor).
  Läs mer
 • Skogskväll i Vingåker

  Etiketter: Skog
  Vad är målen med ditt skogsägande? Vi utlovar en givande skogskväll med fokus på vilka olika mål man kan ha med sin näringsfastighet samt hur man sköter en dovviltstam på bästa sätt. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bergvik Skog köper skog av Skogssällskapet

  Etiketter: Skog
  Bergvik Skog köper 1 800 hektar skog i Lettland av Skogssällskapet. För båda parter innebär affären en effektivisering och koncentrering av företagens skogsinnehav i Lettland. Bergvik Skog etablerades i Lettland 2008 och förfogar efter affären över 107 000 hektar i Lettland. / Bergvik Skog
  Läs mer
 • Markägande skogsaktörer finansierar inventering av betesskador

  Etiketter: Skog
  Södra satsar tillsammans med Sveaskog, Holmen, Svenska kyrkans stift, Skogssällskapet och Häradsmarken (allmänningar i Östergötland) tre miljoner kronor på att under 2014 genomföra betesskadeinventering på växande ungskog i södra Sverige enligt SydÄbin-metoden. / Södra
  Läs mer
 • Sveriges bästa skolskog ingår i undervisningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Åse Gunnarsson, lärare Vislandaskolan och Regionsamordnare Kerstin Ström
  2009 blev Vislandaskogen utnämnd till Sveriges bästa skolskog och varje vecka året runt används den av elever och lärare på Vislandaskolan. Åse Gunnarsson är lärare, F-3, och samarbetar med slöjdlärare Björn Bertilsson. Tillsammans med representanter från Skogssällskapet som förvaltar skogen och Alvesta kommun som är skogsägare har det resulterat i att eleverna har fått plantera träd och byggt vindskydd.
  Läs mer
 • Resultatet avgör skogsindustrins framtid

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Svensk skogsindustri har en framtid. Men en annorlunda framtid. Det gäller att tänka om och tänka nytt. Stora delar av dagens produktion måste ersättas med mängder av nya produkter som använder skogsråvaran på helt nya sätt. Johan Freij vid Danske Bank beskriver skogsindustrin efter omställningen. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor