Skogssällskapet

 • Skogssällskapet utökar till hela Baltikum

  Etiketter: Skog
  Sedan 2002 förvaltar och äger Skogssällskapet skog i Lettland. Nu utökas verksamheten till Estland och Litauen. ”Det är ett naturligt och mycket spännande steg”, säger koncernchef Svante Scherman i ett pressmeddelande./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Skogsbruk med varsam hand

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I Skåne bedrivs effektivt skogsbruk samtidigt som stor hänsyn tas till skogens sociala värden. Det är Stiftelsen Skånska Landskap som med hjälp av Skogssällskapet brukar skogen med varsam hand. Resultatet blir något sämre avkastning men stora vinster för samhället och miljön. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Intrång i den egna skogen - »GÖR RÄTT, TA HJÄLP«

  Etiketter: Skog
  Den juridiska fråga som flest skogsägare möter rör intrång på den egna fastigheten. Det kan vara staten som vill dra en kraftledning eller skydda höga naturvärden, en granne som vill dra en väg eller ett telekomföretag som vill sätta upp en telemast. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Liten betydelse för skogsekonomin

  Etiketter: Skog
  I en studie ska Future Forests visa hur skogens olika värden utvecklas vid olika omloppstider. Resultaten kommer att visa hur skogen kan skötas mot flera mål, till exempel produktion av virke och energiråvara, främjande av biologisk mångfald, rekreation och klimatnytta. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Lär av skogen och i skogen

  Skogen i skolan samarbetar med lärarna för att lära barn om skog och skogsbruk i 1025 skolskogar. Skogssällskapet frågar verksamhetsledaren Åsa Godeau hur Skogen i Skolan sprider skogskunskap. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Jakt och vindkraft i fokus – men glöm inte tillväxten

  Etiketter: Skog
  Gunnar Gustafsson har långt gångna planer på att anlägga en av Sveriges största vindkraftparker, och han stortrivs med att jaga älg på egna marker. Sedan 1988 driver han fastighetsbolaget GHG Bostäder AB. Pengarna han tjänat på fastigheter har han investerat i nästan 11 000 hektar skog. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Tvära kast i skogspressen

  Etiketter: Skog
  Hormoslyrbesprutningarna på 1970-talet är den mest omskrivna händelsen i skogspressen åren 1968–2003. Ingen annan fråga har väckt större känslor hos allmänheten och vänt opinionen mer mot det moderna skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Virkeskrönikan: I stormarnas spår

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  STORMARNA HAR PÅVERKAT marknaden i Götaland och i Mellannorrland. Timmerflödet har varit större än beräknat i södra Sverige, och i spåren av Ivar i norr är det lokalt ett stort överskott på talltimmer och barrmassa. Det dämpar trycket på prishöjningar i norr. Samtidigt ser vi nu prishöjningar på timmervirke i Mellansverige. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Forskaren Erland Mårald vill förvalta skogsresurserna med fler idéer och vidare perspektiv

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Dagens svenska skogar skapades för fyra, fem, sex generationer sedan. Målet var ett, oomtvistat och tydligt: hög skogsproduktion som skulle skapa tillväxt och välfärd. – Men med fler idéer om handlingsalternativen då hade vi haft en större skoglig bredd i dag, säger Erland Mårald, professor i idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet och en av forskarna i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forests. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Timret har alltid varit skogens ryggrad

  Etiketter: Skog
  Hur sköter en man som under sitt yrkesliv hunnit med att vara skogsforskare, chef för skogsutbildningarna, generaldirektör för Skogsstyrelsen och ledare för ett gigantiskt skogsföretag sin egen skog? Skogsvärden har träffat Björn Hägglund på Berg, hans fastighet utanför Vallentuna norr om Stockholm. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor