Skogssällskapet

 • Skogssällskapet finansierar forskning och satsar på att råda bot på askskottsjukan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  15 miljoner kronor ger Stiftelsen Skogssällskapet i anslag till ett projekt om askskottsjuka och 19 andra projekt inom skogshushållning och naturvård. Beloppet i årets utlysning är det största i Skogssällskapets historia. ”Vi vill göra konkret nytta för skogsägare och för skogsbruket”, säger Lotta Möller, skogsskötselchef. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Klimatförändringar ett faktum vi måste hantera

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Exakt hur den svenska skogen och livsbetingelserna i Sverige kommer att förändras på grund av den globala uppvärmningen är svårbedömt. – Men vi vet att förändringarna är successiva – och att de kommer att fortsätta, säger professor Markku Rummukainen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Utmaningen är att bruka och bevara

  Etiketter: Skog
  – Vi behöver mer kunskap om hur konflikter som rör skogen kan tas om hand. Det svarar Lisa Sennerby Forsse på frågan om vi har tillräcklig kunskap för att bruka skogen på ett långsiktigt hållbart sätt. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Öka förståelsen för aktivt skogsbruk!

  Etiketter: Skog
  – Skogen är ju mitt i händelsernas centrum när det gäller hållbar utveckling. Men branschen måste bli mycket bättre på att visa vad man verkligen betyder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det menar Mats Dellham. Han är styrelseledamot i Skogssällskapet och har mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete – inte minst inom skogsnäringen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Vill utveckla inhemskt skogsägande i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Sedan drygt tio år hjälper Skogssällskapet svenskar att köpa och förvalta skog i Lettland. Numera finns Skogssällskapet även i Estland och Litauen. Björn Sprängare, styrelseordförande i Stiftelsen Skogssällskapet, är övertygad om att utländskt kapital som investeras i Baltikum stärker regionen: – Men inte tillräckligt långsiktigt. Även lokala ägare måste vilja bruka sina marker om utvecklingen ska bli socialt hållbar, säger han. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Stort intresse för skogsmark i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Att vara svensk skogsägare i Baltikum har många likheter med att vara det i Sverige. Men det finns också skillnader: delar av skogsmarken har länge legat obrukad, fastigheterna är betydligt mindre och det finns fler detaljer att hålla reda på i lagstiftning och regelverk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Forskarna eniga: Tjädern är inte hotad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tjädern har klarat sig väl i Sverige under de senaste årtiondena. Det visar Svensk Fågeltaxerings senaste resultat. Vi ser att tjädern trivs i skogar som är från 40 år och äldre, säger fågelforskaren Martin Green. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Eric Piper bad om hjälp och fick koll på läget

  Etiketter: Skog
  Att vara hyresvärd kan vara både en utmaning och en källa till glädje och goda affärer. Eric Piper, ägare av Krageholms slott, har ägnat mycket energi åt att göra Krageholm till en mer professionell hyresvärd. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Många vägar till finare fastighet

  Etiketter: Skog
  Avstyckning av tomter är snabbaste sättet att skapa ekonomiska värden på en skogsfastighet. Men en välskött skog och fina våtmarker höjer också värdet. Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson ger råd om åtgärder som förädlar din fastighet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Köpläge för skogsfastigheter – men vad betalar man för?

  Etiketter: Skog
  Mäklarna säger att det är köparens marknad när det gäller skogsfastigheter. Trots det ligger skogsmarkspriserna på nivåer som vida överstiger värdet av virkesproduktionen. försöker reda ut vad det är köparna är beredda att betala för. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor